Veckoportföljen

Detta är portföljen där mina veckoköp redogörs. Detta är ett litet experiment jag gör, där jag varje månad gör några mindre köp för 15% av vårat månadsspar.
Varje vecka köper jag alltså för 1/4 av de 15% som blir av vårat månadsspar (blir oftast mellan 1500 och 2000 kr totalt). Detta gör jag med Avanzas Mini-courtage konto för att bättre diversifiera min portfölj men även hjälpa mig ha tålamod för de större inköpena.

Fokus kommer ligga på utdelning och jag kommer köpa i de bolag jag anser vara mest rimligt värderade för stunden.

För närvarande ser föredelningen ut enligt följandeUtveckling mot jämförelseindex i årAckumulerad utdelning för Veckoportföljen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar