söndag 4 december 2016

Kort om makroekonomi

Jag har under en senare tid intresserat mig mer och mer för makroekonomi. Mest för att få en bättre förståelse för hur Sveriges och omvärldens ekonomi faktiskt fungerar. Jag har faktiskt väldigt dålig koll på vad det är exakt som styr inflation, arbetsmarknaden och finanspolitiken exempelvis. Detta hoppas jag lära mig mer om inom närmsta tiden och har därför varit på biblioteket och lånat hem en del böcker. För att få en bättre förståelse så slänger jag upp lite tankar här på bloggen för att få diskussion, mothugg och kanske till och med bli dumförklarad :)

Vad är då makroekonomi?

Makroekonomi är den ena halvan av det som kallas nationalekonomi. Nationalekonomi är den vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. Nationalekonomi delas då oftast upp i två kategorier nämligen mikroekonomi och makroekonomi.

Mikroekonomin analyserar producenters och konsumenters samverkan på marknaden medans makroekonomin ser till det stora hela så som inflation, konjunktur och arbetsmarknaden. Viktiga delar inom makroekonomin är BNP, nationalräkenskaper, inflation och pengar och valutor.

Det ekonomiska systemet vi ser idag sägs vara lite av ett resultat av ekonomen John Maynard Keynes teorier. Hans teorier kom att kallas Keynesianism.

Keynesianismen

John Maynard Keynes var en ekonom som utgick från en sluten ekonomi och argumenterade för en aktiv finans- och stabiliseringspolitik. Han är mest känd för sin bok The General Theory of Employment, Interest and Money där han lägger grunden för den så kallade "Keynesianismen". Huvudbudskapet i boken var:


 1. Arbetslösheten i marknadsekonomin
 2. Orsakerna till arbetslösheten
 3. Statlig upphandling
Boken var i sig ett försök att förklara den stora depressionen på 1930-talet.

Nationalräkenskaper

Ett lands nationalräkenskaper redovisar landets BNP, investeringar, utrikeshandel och sparande. I nationalräkenskaperna redovisas saldon både som brutto och netto där den stora skillnaden dem emellan är kapitalförslitningen (av- och nedskrivningar).

Enkla exempel på de poster som redovisas både brutto och netto är nationalprodukten (BNP/NNP) och nationalinkomsten (BNI/NNI). Nationalprodukten är begreppet för penningflödet från ett företags samlade produktionsförsäljning. Nationalprodukten definieras som värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Nationalinkomsten år andra sidan är de löner, aktieutdelningar och räntor som hushållen erhåller under ett år. 

Konjunkturväxlingar

Något som är ofrånkomligt inom makroekonomin är de variationer i tillväxt- och resursutnyttjande som får ekonomin att gå mellan hög- och lågkonjunktur. Perioder med hög tillväxt och överhettning växlas regelbundet med låg- eller ingen tillväxt och till och med recession. Recession definieras som två, på varandra följande kvartal med negativ tillväxt. Blir den långvarig övergår vi istället till en depression

Arbetslöshet

Det officiella måttet på arbetslöshet är antalet registrerade arbetslösa som andel av arbetskraften, de som har och de som söker arbete i åldersgruppen 15-74 år. Utanför arbetskraften står främst heltidsstuderande, pensionärer och långitdssjukskrivna. Även hemmafruar och folk som aktivt valt att inte söka arbete regelbundet står utanför.

Sysselsättningsgraden däremot mäts i förhållande till hela befolkningen mellan 15-74 år. Detta innebär att variationer i arbetslöshet och sysselsättningsgrad inte är varandras fullständiga spegelbild (summan blir inte 100 procent).

Inflation

Med inflation avses en allmän stegring av prisnivån eller annorlunda uttryckt, att pengarna sjunker i värde. Inflationstakten mäts av SCB i ett så kallat konsumentprisindex (KPI). Detta får man fram genom att en gång i månaden köpa en för genomsnittshushållet representativ korg med varor och tjänster. Om korgen med varor kostar 100 kr vid ett tillfälle och 110 kr vid ett annat så har inflationen under tidsperioden varit 10 procent.

-

Jag tror att man kan ha nytta av att lära sig både makroekonomi och mikroekonomi. Att ha en grund att lägga sina bolagsvärderingar emot kan vara nyttigt för att förstå klimatet i vilket bolaget är i. En som är oerhört duktig på makro och som jag kan tipsa om att spana in är bloggosfärens okrönte makrokonung Gottodix. Vill även rekommendera er att läsa Gamla Stans blogg, kortsikt,  som även han är en riktigt på makroexpert.

Jag skulle även vilja ha tips på hur man smidigast följer makro i nutid. Vilka sidor kan man hitta relevanta saker? Vilka mått är viktigast att titta på? Tacksam för input! :)

lördag 3 december 2016

Veckans Veckoportföljsköp v.48

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


I veckan gjorde jag ett par affärer varav en var ett mindre köp i investmentbolaget Investor och jag valde att även köpa fler till Veckoportföljen. Bolaget handlas för tillfället till nästan 30 procents substansrabatt och jag tycker därmed att det är ett okej tillfälle att fylla på. I vanliga portföljen har jag för avsikt att vikta upp i Investor framöver om köptillfällen ges då jag ligger något tung i ett fåtal bolag och vill jämna upp fördelningen lite.

Veckans köp sammanfattat
 • Investor A: 2 st aktier för 302,60:-/aktie --- YOC 3,30%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 607,00 SEK och ger oss 20,00 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 333,65:- ifrån veckoportföljens innehav.


Inköpstillfällen för Investor A


Fördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling sedan start


onsdag 30 november 2016

Utdelningar i November

Ännu en månad slut och vi får tacka November för den här gång. Höstmånaderna är ganska skrala utdelningsmånader vilket jag tycker är tråkigt. Hade gärna sett att man hade fått ett jämnare flöde med pengar in på kontot. Det är ett bolag ifrån Veckoportföljen som delat ut och tre från de ordinarie portföljerna. Efter ett par köp i november månad så ligger rullande 12 månaders utdelning på 
19 305 kronor.
 • Atlas Copco: 113:-
 • AT&T: 220:-
 • Procter & Gamble: 78:-
 • HCP: 174:-
Totalt erhöll vi 585:- vilket är en ökning med 27% från förra årets 460:- Nedanför följer lite nördig statistik i bilder.
Den ackumulerade utdelningen uppgår just nu till 31 802:-

En liten kul bild där man kan se hur mycket pengar jag får på olika sätt :)

Bara April har missat att slå 2015 års utdelning43:- om dagen får vi nu alltså i daglig utdelning :)tisdag 29 november 2016

Nyligen gjorda affärer!

Jag har under veckan gjort två affärer då det kliade lite i fingrarna. Abstinensen blev så påtaglig att jag var tvungen!

Det blev 20 st aktier i investmentbolaget Investor och 10 st aktier i konsumentbolaget Unilever. Jag velade länge om jag skulle lägga in en order på Unilever eller inte då dollarn är dyr men på en kurs under 40 USD så tycker jag den är köpvärd så gjorde ett mindre symboliskt köp.

Köpet i Investor grundar sig i att jag vill att investmentbolagen ska stå för mer än bara 5 procent som både Investor och Industrivärden står för nu. Dessutom var substansrabatten nära 30 procent nu i bolaget så då passade jag på.

Totala innehaven i bolagen är följande:

 • Unilever - 40 aktier
 • Investor - 72 aktier
Dessa tillsammans inbringar 1 123:- i årlig utdelning. Jag kommer förhoppningsvis köpa lite fler framöver för att vikta upp innehaven.

söndag 27 november 2016

Black Friday

I fredags var det Black Friday vilket jag inte tror någon missat. Denna galna rea-dag som infaller sista fredagen i november, har även för oss som inte vill trängas i affärerna, blivit en dag att längta efter. Förra året så valde Avanza att ha gratis courtage på all USA handel under Black Friday och det var samma visa i år. Även Nordnet hängde på detta i år och jag tror vi har starten på en tradition.

När Alexander Boman på twitter slängde upp topp-tio listan på de bolag som handlats mest under fredagen så blev jag genast nyfiken på hur den skiljde sig från 2015 års tio mest handlade bolag. Snabb som han brukar vara så slängde han strax därefter upp bilden på de mest handlade bolagen under Black Friday för 2015. 

Jag slängde ihop en jämförelse och här nedanför kan ni se skillnaden i vilka bolag som handlades under de olika dagarna.Vi kan här se att det köps relativt samma bolag som förra året. Vi kan se att sju av bolagen som köptes förra året även köptes detta året (Apple, Starbucks, Berkshire Hathaway, Walt Disney, Tesla Motors, Realty Income och Activision Blizzard). 
Vi kan se att Apple åkt ner en bit och jag tror inte bolaget är mindre populärt men jag tror att folk vill försöka hänga på dataspelstrenden. Activision Blizzard har därför klättrat uppåt och nu när det är mycket snack om VR så får folk ännu större hopp om dataspelsföretagen och stigande vinster.

Walt Disney hamnar på precis samma placering vilket är lite roligt. Annars är det inga direkt större rörelser på listan utan folk gillar i princip samma saker nu som för ett år sedan.

Bolag som åkte ur

Man kan se att förra årets fula ankunge Bank of Greece inte köpts igen detta året. En hög riskvilja och en chans till turnaround verkade få folk att gå längre ut på riskskalan förra året. HCP har åkt ut och mycket kan säkert bero på bolagets ovisshet och avknoppning av QCP.
Även Netflix har åkt ut vilket kan tyckas konstigt då bolaget fortfarande känns populärt och borde kanske varit med.

Nytillkomna bolag

Något som gjorde mig något förvånad är att Johnson & Johnson inte fanns med alls på 2015 Black Friday. Detta året toppar dock bolaget listan och mycket kan ha att göra med att Hillary Clinton inte blev president. Hon ville ju ha hårda restriktioner angående läkemedelspriserna i branschen. Donald Trump är motsatsen. Donald Trump vill så vitt jag förstår låta bolagen ha en mer fri prissättning vilket då skulle gynna bolag som JNJ

Att Coca-Cola var ett av de mest köpte förvånar mig en aning. Visst att bolaget är en utdelningsaristokrat och historiska utdelningskurvan är magisk men bolaget har stagnerat en del det senaste och utdelningshöjningarna framöver förväntas landa på under 5% så varför vill folk äga bolaget?  Visst har bolaget en yield på nästan 3,5 procent men känns ändå som att bolaget kommer gå ganska sidledes framöver och ska man köpa bolag som detta är det i så fall på större dippar man ska ladda på tycker jag.

Att Facebook är med kan jag kanske förstå. En simpel business som går att förstå men jag kan absolut för lite om bolaget för att ens kommentera något vidare. De har haft en fin utveckling senaste året (14 procent) men bolag har ingen utdelning därav har jag inte varit intresserad av bolaget.


Utveckling för förra årets köp

Hur väl har Avanzas investerares köp utvecklat sig sedan förra Black Friday då? Detta kan vi se i bilden nedanför.


Ingen imponerande utveckling (om jag nu räknat rätt) för Avanzas "stockpickers". En riktig mellanmjölksutveckling för de bolag som valts under förra året. Hur kommer årets val av Black Friday köp stå sig när vi kommer till Black Friday nästa år? Kommer vi kunna få en bättre avkastning än ynka 3,4 procent? Vi får hoppas det. Köpte ni där ute nånting under fredagen förra året? Köpte ni något detta året? :)


lördag 26 november 2016

Hur ska man placera pengarna nära inpå pensionen?

Jag fick nyligen en förfrågan hur en äldre herre hur han och hans fru skulle allokera sina surt förvärvade slantar nu när det började nalkas pension. Jag själv har egentligen inte jättebra koll på hur man bör tänka när man väl är i den åldern och faktiskt kommer att behöva pengarna man sparat ihop. Jag tänkte skriva om det här för att få hjälp från er i bloggosfären då jag även har föräldrar som närmar sig pensionen och detta kan ju vara ett ypperligt tillfälle att även hjälpa dem innan de går i pension.


Tillvaron

I deras nuvarande tillvaro så bor de i ett hus med väldigt lite skulder. De jobbar båda två och mannen har tre år kvar till pensionen medans hans fru har fyra år kvar. De lever ett relativt lugnt och stilla liv utan extravaganser och inga större utgifter. De har dock två bilar vilket jag själv kan tycka vara lite väl lyxigt att ha när man bor i en liten stad med gångavstånd till allt.

Så som de ser på framtiden så vill de när de går i pension kunna leva ungefär som nu och exempelvis lite mer frekvent kunna ta med barnbarnen på diverse utflykter.

De är inga direkta resemänniskor utan det blir ett par veckor ute i Sverige på somrarna.

Finansiella förutsättningar

Bolån
Så som det ser ut nu så bor de i ett hus vilket bara är belånat med ca 250 000 kronor. De amorterar månatligen så när de båda två gått i pension om sju år så kommer lånet ligga på ca 125 000 kronor (förutsatt att de fortsätter amortera samma summa som nu). Skulle man då ponera att räntan då kanske ligger på ca 3-4 procent så blir detta en månadskostnad på 300-400 kronor.

Sparande

Fonder
I sparande ligger nu ca 1,5 miljoner för båda två i diverse fonder liknande Nordeas Stratega fonder eller Swedbanks Robur fonder där avgifterna på fonderna de äger ligger mellan 1,3-1,7 procent. Fonderna de har pengar i har underpresterat index på både fem och tio års historik samtidigt som den årliga avgiften för fonderna landar på ca 8 000 kronor. 

Aktier
De äger 225 st Swedbank aktier som kommande år kommer ge ca 2 500 kronor i utdelning. Dessa är något de köpt för över tio år sedan då de var kunder på Swedbank. Paret har inget aktieintresse alls vilket gör mig tveksam till ifall de skall behålla dessa aktierna eller inte.

Sparkonto
På vanligt sparkonto ligger för närvarande ungefär 150 000 kronor vilket blivit liggande då de inte vetat vart de skall placera dessa.

Pension
Deras förväntade gemensamma pension kommer troligtvis landa mellan 15-20 000 kronor i månaden. Detta är dock tillräckligt för dem att leva på då deras utgifter är väldigt låga men man vill ju även kunna ha tillräckligt för att sätta guldkant på tillvaron.

Min syn på det hela

När jag pratat med paret så är mitt generella råd att leta fonder som är billiga. Att fokusera på de fonder med låga avgifter eliminerar kapitalbortfall i onödiga avgifter. Vi tittade här på diverse alternativ och pratade även om att flytta deras kapital till en nätbank där han får tillgång till fler fonder än bara själva bankens.

Med tanke på deras ålder känner jag att de inte borde ha allt för stor exponering mot aktiemarknaden samtidigt som räntefonderna just nu är fullständigt värdelösa.

Deras aktier i Swedbank har bara legat och skvalpat i alla år och detta är inte pengar de har reflekterat över alls. Mitt tips till dem var att om de känner att de inte är i jättestort behov av dessa så kanske det är dessa pengar de kan leka med och köpa aktier för?
Jag tror att de kan tycka det vore lite kul och motiverande att de faktiskt kan se hur pengarna kommer in från utdelningar varje år. Att kanske sälja av lite och köpa exempelvis Axfood eller ICA då det är affärsmodeller som de förstår. Det kanske ger dem ett sug att lära sig mer om ekonomi? Vad vet jag? Han skulle tänka på det i alla fall sa han :)

-

Vad tycker ni ute i bloggosfären? Är det någon där ute som är en riktig hejare på fonder och pensionsspar? Skulle bli oerhört tacksam för varje liten input jag kan få för att hjälpa paret :)

fredag 25 november 2016

Veckans Veckoportföljsköp v.47

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


När fastighetssektorn börjar skaka så passar jag på att köpa på mig bolag inom sektorn. Jag  köpte för någon vecka sedan Castellum och förra veckan startade jag en position i Hemfosa. Även denna vecka föll veckoköpet på Hemfosa. Jag gillar bolaget och tycker det är kul med kvartalsutdelningen.

Vi har under veckan kunnat läsa att bolaget har investerat i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan. En investering som uppgår till 450 miljoner där de med IES tecknar långa hyresavtal som uppgår till ca 33 miljoner.

Veckans köp sammanfattat
 • Hemfosa: 8 st aktier för 82,50:-/aktie --- YOC 5,09%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 662,00 SEK och ger oss 33,60 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 313,65:- ifrån veckoportföljens innehav.

Inköpstillfällen för Hemfosa Fastigheter


Fördelningen i veckoportföljen för tillfället


Utveckling sedan start