tisdag 28 juli 2015

Analys med hjälp av Börsdata del 2. Resultat-,Balansräkning & Kassaflödet

Efter att jag läst in mig i vad bolaget gör så är det sedan dags att slänga sig ner i den finansiella delen av årsrapporten. Det är här som Börsdatas tjänst kommer in. Deras tjänst erbjuder i princip det jag alltid suttit och skrivit in i Excel. Bolagets balansräkning och kassaflöden. Jag kommer nedanför skriva ner det jag brukar titta på och hur jag gillar att jämföra och sen är det upp till experterna där ute att poängtera det jag missar och ifall jag tänker fel i sakerna jag tittar på.


Finansiell översikt

I ett första skede brukar jag titta på de enkla sakerna så som omsättning, vinst och eget kapital. Jag gillar här att räkna ut utvecklingen de senaste 10 åren för att se den årliga tillväxten. Man vill ju gärna se så bolaget faktiskt växer och är på rätt spår.


 • Omsättningstillväxt - ca 1 % årligen
 • Vinsttillväxt - 12,7% årligen
 • Tillväxt eget kapital - 3,3 % årligen
 • Snitt för utdelningsandel - ca 67 % vilket är i linje med deras policy om 50-80%
 • Snitt för soliditet - 44,3%

När man gjort en snabb titt kan man då undra hur det kan stämma med en 1% årlig omsättning medans vinsten ökat nästan 13% årligen. Detta beror troligtvis mestadels på den sjunkande omsättningen för 2014 samtidigt som sparpaketet de startade 2012, samt engångsposter kan ha visat effekt på vinsten som gick åt andra hållet. Skulle man istället räknat på 2013 så hade omsättningstillväxten varit 4% och vinsttillväxten varit 1,4% vilket känns mer rimligt.

Resultaträkning

Under resultaträkningen kan vi se hur intjäningsförmågan ter sig under den 10 åriga perioden. Fluktuerar den mycket eller håller den sig stabil under en längre tid.


 • EBITDA-marginalen - 42% i snitt 
 • Bruttomarginalen - 61% i snitt
 • Rörelsemarginalen - 32% i snitt
 • Vinstmarginalen - 24,5% i snitt

Fortum är ett stabilt bolag där marginalerna inte fluktuerar allt för mycket från år till år utan man vet vad man får av bolaget. EBITDA-marginalen som visar företagets operativa lönsamhet ser jag gärna är så hög som möjligt då det visar att man har mindre rörelsekostnader som äter av företagets resultat.
Bruttomarginalen för Fortum, som visar hur många kronor i procent företaget behåller av sin omsättning, är hög och bra och ligger över branschsnittets som ligger runt 56%.
Även röresleresultat och vinstmarginalen hamnar över branschsnittets som är 18% respektive 19,5%

Balansräkning tillgångar & skulder

Här brukar jag titta på omsättningstillgångarna och jämföra med de kortfristiga skulderna. Om omsättningstillgångarna inte överskrider de kortfristiga skulderna kan det bli problem med att betala av de kortfristiga skulderna till fordringsägarna. Detta kan vi se under rörelsekapital. Här ser jag gärna att rörelsekapitalet skall hamna någonstans mellan 1 och 2.

När vi tittar in på skuldsidan brukar jag titta på soliditeten där en skuldsättning som jag känner mig bekväm i ligger runt 40%.

Sen tycker jag det är viktigt att titta på avkastning på det totala kapitalet. Detta visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat. Har ingen direkt siffra för vad jag vill att detta skall vara men ser gärna att det är så högt som möjligt.

Även avkastning på det egna kapitalet är bra att titta på. Här ser man vilken avkastning aktieägarna får på sina satsade pengar. Även här gärna så högt som möjligt men över 15% tycker jag att det skall vara.

Det kan vara bra att ta hänsyn till båda dessa nyckeltal då exempelvis ROE inte tar hänsyn till företagets soliditet och kan därför vara lite missvisande.

 • Avkastning eget kapital - 15,2% i snitt
 • Avkastning totalt kapital - 6,7% i snitt

Kassaflöde

Nu kommer vi till den kanske intressantaste och den del jag tycker är svårast. Kassaflödesdelen. Här ser vi företagets ut- och inbetalningar under en viss period. Det är här man kan se så företaget har stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och utdelning till dig som aktieägare.


Utöver då kassaflödesanalysen så borde man kanske titta på Owner earnings som ger dig en mer rättvisare bild eftersom du här räknar bort underhållsinvesteringarna i din fria kassaflödesberäkning. 

För mig som vill ha en säker passiv inkomst ser jag gärna att det fria kassaflödet täcker utdelningarna. Här under "Utdelning/FCF" kan vi se att det fria kassaflödet allt som oftast inte täcker utdelningarna. 

Det är här som Börsdata är väldigt smidigt då man kan lägga in diverse data och enkelt kunna se om de matchar dina kriterier. 

Har det fria kassaflödet tex täckt utdelningarna de senaste 10 åren?

Vi kan här se att enda åren FCF täckt utdelningen var förra året

Täcker omsättningstillgångarna de kortfristiga skulderna?

Här ser vi ett stabilt Fortum som alla år utom ett täcker de kortfristiga skulderna
med sina omsättningstillgångar

När det kommer till den finansiella analysen så har jag MASSOR att lära då jag inte hunnit sätta mig in i alla aspekter man bör tänka på. Ju mer man sätter sig in ju mer saker finns det att ta hänsyn till så därför brukar mitt tänk kring det finansiella vara väldigt basic. Tjänar de pengar? Växer dem? Har de ett stabilt och växande kassaflöde? Täcker det fria kassaflödet utdelningarna?

Vad tycker ni där ute är krångligast med era analyser och vad är viktigast att titta på? Vad får man INTE missa i analysen? 

4 kommentarer:

 1. Jag tycker det var en bra genomgång, men jag vill nog gärna sätta siffrorna lite mer i ett sammanhang vilket jag tycker är svårt. Du gjorde det genom att hänvisa till branschmedel med mera men det kan gärna få vara ännu mera.

  Saker som framtida investeringsbehov, skuldssättning i relation till tillgångarnas livslängd, avbetalningar kontra nyinvesteringar mm. Sedan tycker jag skillnader och trender är intressant på kostnader, lager, etc.

  Även var intäkterna och kostnader kommer ifrån är intressant. Här tänker jag på valutor, räntelägen etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väldigt sant! Jag ser ofta i efterhand att mina analyser är bristfälliga i olika avseenden vilket gör det skönt att få feedback från folk runtomkring bloggosfären. Denna analysen blir väldigt simpel då fokus ligger på att testa Börsdata nu under den gratis veckan!

   Jag gillar det du säger om framtida investeringsbehov, skuldsättning etc då detta är saker där jag ofta missar vissa frågeställningar när jag sitter och läser om företagen! Får hoppas det är sådant som kommer med tiden när man blir mer van vid att studera diverse företag :)

   Radera
  2. Jag vet inte bara om det är du. Jag har sett flera läsa finansiella nyckeltal som att sanningen om bolaget ligger där och jag själv har också svårt att föra över det jag läser till bolagets faktiska situation.

   Radera
  3. Ja jag tycker det är svårt att ta talen och sätta dem i kontext med hur siffrorna gynnar/missgynnar företaget idag och i framtiden. Tror det är oerhört viktigt att kunna föra in talen och kunna dra slutsatser om hur pengarna kommer räcka till diverse investeringar, underhåll och utdelningar :)

   Det tåls att jobbas på med andra ord :D

   Radera