måndag 19 december 2016

Läget på byggmarknaden

Under föregående vecka kom Sveriges Byggindustrier ut med sin konjunkturrapport över Norden för perioden 2015-2016. I denna går de igenom årets resultat i byggindustrin samt som de spår i kulan inför 2017. Jag har läst igenom den och tänkte ge min take på det hela och vilka bolag jag tror kommer gynnas i byggbranschen under nästa år. För er som inte orkar läsa hela inlägget då det blev ett relativt långt så kan ni i ju i alla fall läsa mina tankar om marknaden i slutet av inlägget och kommentera.

Den nordiska byggmarknaden fick en god utveckling under 2016. Det är framförallt Sverige och Island som går starkt och under 2017 förväntar man sig att byggandet i Norden kommer stå för ca 10 procent av Nordens BNP. Den globala tillväxten fortsätter vara relativt medioker medans det här i Sverige var en god inhemsk efterfrågan som gjorde att vi hade starkast BNP tillväxt 2015 (+4,1%) medans Finland hade den svagaste utvecklingen (+0,2%).

De sammantagna investeringarna i bostäder här i Norden har under året stigit med 10 procent och väntas 2017 stiga med 4 procent.  Under 2016 har bostadsinvesteringarna ökat i samtliga nordiska länder.
I Norden så uppgick under 2016 antalet påbörjade bostäder till 156 300 bostäder. Antalet förväntas sjunka något under 2017 och landar på 149 400 bostäder. Av dessa så förväntas Sverige påbörja 123 000 stycken under perioden 2016-2017.
Sammantaget så ökade de nordiska bygginvesteringarna i år med 6,5 procent för att under 2017 förväntas öka med 3 procent.

De ekonomiska förutsättningarna för nästa år har inte förändrats men det finns en del orosmoln på den annars så blåa himlen. Vi har redan fått Brexit och Trump. Under nästa år är det även val i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Kan det även bli så att Italien utlyser nyval nu när premiärminister Renzi har avgått och presidenten nu upplöst parlamentet?

Ska man se utanför Norden så kan man ju fundera hur det blir i USA med Trump som president. Han har ju annonserat en politik med skattesänkningar och infrastruktursatsningar vilket, om han nu får igenom detta, kan ge en tillväxtökning närmsta två-tre åren. Hur troligt det är att han får igenom detta vet jag inte men med ett land med redan stor statsskuld och en senat som inte vill öka statsskulden har jag svårt att se hur han ska få igenom detta. Bloggaren kortsikt har skrivit ett mycket bra inlägg om detta här

Om nu Trump mot all förmodan skulle få igenom sin politik bör detta resultera i en räntehöjningscykel från FED. En höjning ska komma nu i december.

Sverige

Svensk ekonomin förväntas även nästa år drivas av inhemska faktorer, investeringar samt offentlig och privat konsumtion kommer vara drivande. De totala bygginvesteringarna för året steg med 10 procent och tros öka med 5 procent under kommande år. 

Enligt Sveriges Byggindustrier så påbörjades under året 65 000 lägenheter och för nästa år förväntas 58 000 lägenheter påbörjas. Det är en minskning med ca 10 procent. 

Inom anläggningssektorn kan man se att den privata delen inom VA-anläggning samt post- och telesektorn visar en starkare utveckling medans energisektorn visar en svagare utveckling. 
Totalt så har det offentliga byggandet blivit svagare i år främst på grund av mindre järnvägsinvesteringar. Nästa år kommer det dock vändas uppåt med hjälp av vägsatsningar. Antalet anställda inom branschen är ca 310 000 stycken.


Danmark

Det har gått väldigt trögt i Danmark efter finanskrisen 2008. Nu utvecklas dock deras BNP positivt även om tillväxttakten är låg. En viktig faktor som bidrar till dansk ekonomis återhämtning är bostadsbyggandet. Bostadsmarknaden är nu på rätt väg och förbättras i hela landet. 

I fjol avskaffades Danmarks motsvarighet till ROT och ersattes med "grön boligjobbordning". Detta är ett renoveringsstöd likt ROT men inriktat energieffektiviserande åtgärder och är smalare än den tidigare ordningen och omfattningen är därför något mindre. Detta tycker jag kan vara intressant att följa när folk här i Sverige tycker vi sak avskaffa ROT. Vad kommer ändringen av ROT göra för skillnad i vårt grannland?


Finland

Den finska ekonomin vände under 2015 upp efter tre år med negativ tillväxt. Det var främst privat konsumtion och bruttoinvesteringar som bidrog till vändningen. Då uppvisade bygginvesteringarna nolltillväxt men i år ökade det med 7 procent. Något som bidrog till detta var byggandet av hyresbostäder med statligt stöd (ARA-hyresbostäder) som visade fin tillväxt. 

Under året har 36 000 bostäder producerats i landet och för nästa år förväntas det produceras 34 000. Anläggningsinvesteringarna i landet är få då de statliga investeringarna i landet hämmas av den restriktiva finanspolitiken så även i Finland förväntas byggmarknaden falla under 2017. 


Norge

I Norge har tillväxten i landet varit medioker vilket kan förklaras av neddragningar inom olje- och gasindustrin. De har en försvagad krona vilket hjälpt exporten och tack vare en kraftig finans- och penningpolitik bryts konjunkturnedgången i år.

Bygginvesteringarna ökade med 5 procent i år och förväntas nästa år öka med 2 procent. Antalet påbörjade bostäder i landet var 34 000 för året vilket är den högsta noteringen sedan 1980. 

De offentliga investeringarna i byggbranschen kommer komma att öka nästa år vilket till stor del beror på byggandet av nya skolor, vård och omsorgs- samt kulturlokaler. 


Island

Island är på väg mot sitt sjätte år i rad med positiv BNP-tillväxt. Även för 2017 ser prognoserna bra ut. Låg inflationstakt, ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. 

Bygginvesteringarna för året ökade med 14 procent och för 2017 förväntas det öka med 11 procent. Det påbörjades drygt 1 600 lägenheter i år och för kommande år förväntas 1 900 lägenheter påbörjas. Så vilka bolag ska man äga?

Det jag tycker man ska ta med sig från denna konjunkturrapporten är att jag tror att vi har är på toppen på byggandet. Samtliga länder har problem att fortsätta öka utan de flesta förväntas bygga mindre nästkommande år, eller i alla fall inte öka i samma takt. I samband med detta ser man även hur länderna ej kan öka sysselsättningen inom branschen då det ej finns tillräckligt med folk.

Uppgången i bostadsbyggandet beror till stor del på låga räntor och goda finansieringsmöjligheter. Detta har i sin tur lett till stigande bostadspriser på andrahandsmarknaden. Jag har själv märkt av detta då fler och fler köper i spekulation av de lägenheter bolaget jag jobbar för producerar. Bostadsmarknaden understödjs av av grundläggande faktorer så som god förmögenhetsutveckling och en stark urbaniseringstrend. Där vi är nu så borde det inte kunna komma något mer bränsle till bostadsmarknaden då inga ytterligare räntesänkningar är i sikte och realinkomsttillväxten stagnerar. Det är också troligtvis detta som gör att bostadsbyggandet sjunker nästkommande år.

Bostadsbyggandet verkar ha nått sin topp då i alla Nordens länder förutom Island sänker bostadsproduktionen (även Danmark kan komma att öka, eller behålla sin produktion). Detta kan skapa problem för exempelvis JM, Bonava och Oscar Proterties som bara bygger bostäder. Även om de kommer ha fyllda orderböcker kommer de inte kunna öka sin topline.

Jag tror att om man ska äga byggbolag så ska man äga bolag som gör både bostäder och andra projekt. Gärna bolag som inte bara är i Sverige. Jag tror att NCC och Skanska kan vara bra val då Skanska har mycket produktion i USA och får Trump igenom sin politik så kommer de kunna öka sin topline för de kommande åren. NCC som håller till i Norden och Baltikum tror jag kan göra bra ifrån sig då de kanske kan nyttja Danmarks vändning och även kunna knyta till sig de större vägsatsningarna i Sverige de kommande åren. Vill man vara lite wild and crazy så kan man ju även leta efter rena byggbolag i Danmark då de troligtvis kan gynnas av att landets byggmarknad kanske inte toppat ännu.

Vill man bara hålla sig inom Norden så kan jag tycka att Bravida kan vara ett alternativ. En VA-entreprenör som kommer kunna dra nytta av att VA-anläggningen visar en mycket stark tillväxt.

10 kommentarer:

 1. Tackar för den genomgången:)

  Känner mig väl positionerad för framtidens byggande med Skanska som kärninnehav med uppbackning av mindre poster i NCC och Oscar Properties pref.

  MvH Pengaregn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skanska äger även jag. Oscar Properties tror jag är ett av de första bolagen som kommer känna av när det kommer en sättning. De bygger (om jag inte är fel ute) "lyx" lägenheter och när pengarna stramas åt hos privatpersonerna är det lyxsegmentet som kommer drabbas först.

   NCC är nog annars ett bra val då de är duktiga inom anläggning :)

   Radera
 2. Hej!!
  Jobbar inom gipsskivetillverkning.
  Beräknad produktionsökning under 2017 jämfört
  med i år är ca 20%.
  Bådar ju gott för byggbolagen!!

  Med vänlig hälsning Jojje

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Jojje!

   Ja verkligen. Hur gör ni när ni når produktionstaket? Vänder ni er utomlands eller blir ni tvungna att säga nej till efterfrågan?

   Radera
 3. Hej Aktienovisen.

  Har möjlighet att sätta in ett skift till om
  det behövs.

  Med vänlig hälsning Jojje

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då finns det utrymme för ökad produktion då ja :)

   Radera
 4. Svar
  1. Nej ingenting faktiskt! Sälj in caset till mig så ska jag kolla på det!:D

   Radera
 5. Har du kollat på Amhult 2? Där är är emissionen klar och byggnationerna rullar på och aktien utanför radarn för de flesta än. Torslandaområdet utvecklar sig till ett fint förortsområde nära både Göteborg C och havet. Nu närmast väntar vi på vilket sätt man ska ta in det nya området Skogen. Det verkar inte vara några problem att finna hyresgäster och ska man oroa sig för något så är det ökade byggkostnader. En värdeaktie helt enkelt men allt tar lite längre tid än man kan tro men en dubbling av substansvärdet på 3-4 år och tredubbling på 6-7 år ligger i korten som möjligt tycker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sigge!

   Jag var med i deras emission för kanske 4-5 år sedan då bolaget kostade 21:-. Då tyckte jag bolaget kändes som ett bolag med bra finanser och bra affärsidé. När bolaget sen kom upp på 45:- så sålde jag av och tyckte jag hade gjort en grym affär som dubblat innehavet på ett par år men det kan man ju ångra nu :P

   Jag tycker deras affärrsidé är bra och tror det kommer fortsätta gå bra för dem men precis som övriga branschen så handlar det ju om att konjunkturen inom bygg håller sig på en hög nivå. Skulle något oförutsett hända likt -92 då byggbranschen helt dog så blir det ju problem även för Amhult 2. Ni som kunnat komma in till ett bra pris gör nog rätt i att hålla men vet inte om jag tycker dagens pris runt 89 är särskilt attraktivt :)

   Radera