söndag 22 november 2015

Analys av ABB 1.2

I analysdel 1.2 går vi igenom bolagets finansiella ställning så som storlek, intjäningsförmåga, utdelningshistorik etc. Allt för att se hur stabilt bolaget är och för att kunna förstå ifall bolaget har chans till samma intjäning i framtiden.


Tillräcklig finansiell storlek

I skrivande stund står ABBs aktie i 164,30:- vilket ger ABB en bolagsstorlek om drygt 378 miljarder kronor. De flesta Large Cap bolag tycker jag har tillräcklig finansiell storlek för att jag ska kunna känna mig trygg i att investera i dem.

Tillräcklig finansiell ställning

Omsättningstillgångar skall vara dubbelt så stora som kortfristiga skulderna och vara större än totala skulderna.

Nej och nej. Omsättningstillgångarna är 207 MSEK och kortfristiga skulder är 129 MSEK samtidigt som totala skulderna är 232 MSEK. Här klarar inte ABB kraven tyvärr.

Bolaget har även en soliditet under 40% vilket jag tycker är aningen för dåligt.

Bolagets debt/equity ratio skall vara lägre än 0.5.

Här klarar ABB inte heller kravet då 232 MSEK(skulderna)/139 MSEK(eget kapital) = 1,67

Har bolaget en intjänings- och utdelningstillväxt?

Bolaget har senaste 10 åren haft en vinsttillväxt om 8,7%. 
Omsättningstillväxten under samma period har varit 7%. 
Utdelningstillväxt senaste 10 åren har varit 19%.
Det egna kapitalet har under samma period vuxit med 13,6% per år.

Här kan vi se att bolaget har gjort väl ifrån sig som skapat mycket värde till aktieägarna men den höga utdelningstillväxten har gjort att utdelningsandelen har gått från 30% till 68% senaste 10 åren och detta gillar inte jag. En slutsats man kan dra av det är att höjningarna framöver inte kommer ligga i samma storlek som föregående 10 år.

Hur rimlig är dagens värdering på ABB


P/E ligger för tillfället på 16,3 jämfört med sitt 10 års snitt på 16,6. Dagens P/B på 2,8 ligger en liten bit under 10 års snittet som ligger på 3,3. Här ser jag gärna att P/E ligger under 15 samt att jag inte vill betala mer för P/B än 1,5. Även här klarar inte ABB mina krav.

Man kan inget annat än hålla med om att ABB är ett väldigt fint bolag men till dagens värdering så känner jag iaf inte att jag vill köpa in mig. De har en aningen för hög skuldsättning för att jag skall känna mig helt trygg i att göra ett större inköp och med minskande vinstmarginal ihop med en ökande utdelningsandel så tror jag att avkastningen framöver kan bli begränsad.

-

I nästa del kommer jag ge mig på en liten värdering av bolaget och se vid vilket pris jag skulle kunna tänka mig att köpa in mig ifall det blir aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar