lördag 21 november 2015

Analys av ABB del 1.1

Första bolaget ut i min satsning att analysera alla bolag jag köpt in till Veckoportföljen snäppet noggrannare för att se ifall de förtjänar att fortfarande handlas in i Veckoportföljen och om det finns chans att de kanske köps in som ett större innehav generellt.

Jag kommer göra så att jag punktar upp mina investeringskriterier överst i alla analyser som frågor som jag sedan kommer svara på i analysen.

  • Vad sysslar bolaget med?
  • Hur ser företagsstrukturen ut?
  • Hur ser bolagets marknadsposition ut?
  • Hur ser branschen och konkurrenterna ut? (framtidsutsikter)
  • Hur planerar bolaget att växa i framtiden?
  • Finns det något konkret att säga om bolagets ledning?

Vad sysslar bolaget med?

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. De har sitt säte i Zürich i Schweiz men handlas på börsena i Stockholm, New York och Schweiz. ABB består av fem divisioner (power products, power systems, discrete automation and motion, low voltage products samt process automation) som vi kommer gå igenom mer längre in i analysen.

Företaget sysselsätter 140 000 arbetare och är aktiva i över 100 länder. De har även sju forskningscentra runt om i världen. I Sverige har ABB cirka  9000 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. 

Hur ser företagsstrukturen ut?

Power products (kraftprodukter)
Kraftprodukter är nyckelkomponenterna för att transmittera och distribuera elektrisk energi. Här tillverkar ABB transformatorer, brytare, mättransformatorer, högspänningskablar och annan ingående utrustning.

Power systems
Här erbjuder ABB färdiga anläggningar, system och service för transmissions- och distributionsnät och till kraftanläggningar. Funtionella och effektiva stationer så som flexibla transmissionssystem med växelström (HVDC) och högspänd likström (HVDC-light).

Discrete automation and motion
Denna divisionen erbjuder produkter, lösningar och service som höjer produktivitet och energieffektivisering. Motorer, generatorer och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse i flertalet automationsapplikationer.

Low voltage products
Detta är kanske den division där ifrån de flesta svenskar känner igen ABBs produkter. Här tillverkas lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, kabeltillbehör etc. Här tillverkas eluttag, kabelsystem för att skydda människor (jordade elprodukter), elkablar etc. Vi har väl alla sett elutrustning med det lilla klistermärket med ABBs logga på.

Process automation
Denna division ansvarar för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och produktsäljstöd samt service för automationsprodukter för styrning och övervakning.

Affärsidé

ABBs affärsidé sedan omväxlingen 2014 är att bli världsledande inom kraft och automation. Detta avser de göra med sin strategi "Next level". Som det står i årsredovisningen skall de tack vare sin starka ställning på attraktiva marknader "accelerera hållbart värdeskapande för att leverera attraktiva avkastningar till aktieägarna.". ABB räknar med att marknaden inom energi, industri, transport och infrastruktur från 2015 till 2020 skall öka med 150 miljarder USD och vill därför lägga fokus på denna marknad.

ABBs mål med "Next level" är därför att öka operativt resultat per aktie med 10-15 procent (CAGR, compound annual growth rate) och generera ett kassaflöde på investerat kapital (CROI, compound return on investment) i närheten av 16 procent för perioden 2015 till 2020.

Hur ska de då klara det?

Här kommer ABB rikta in sig på tre områden: lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.

Lönsam tillväxt
För att uppnå en högre nivå av lönsam tillväxt kommer de att under perioden göra flertalet förvärv och ingå fler partnersamarbeten. För att ABB ska kunna växa organiskt gäller det att ligga i framkant med exempelvis sitt robotsegment. Här finns stora möjligheter för tillväxt i exempelvis elektronik och livsmedelspaketering. Inom transport och infrastruktur finns lovande segment inom elektrifiering och jag tror särskilt att ABB kommer gynnas av den arbetet med laddstationer till den ökande användningen av elfordon.

Kraftfullt genomförande
Det kraftfulla genomförandet har under en tid varit lyckosamt då detta har visat sig i kundnöjdhetsmätningar som ökat år efter år. ABB jobbar även med ett sparprogram som det senaste åren resulterat i att de årligen sparat runt 1 miljard USD. 

Affärsdrivet samarbete
Den största förändringen här är förändringen av den organisatoriska uppdelningen. Här har man gått från åtta regioner till tre. De nya organisationsområdena är nu, Nord- och sydamerika, Europa och Asien, Mellanöstern och Afrika.

En stark sida av ABB tycker jag är deras Robotics-avdelning. ABB har installerat över 250 000 robotar världen över och med ett ökat tryck på robotar som hjälpmedel så är jag övertygad om att de kommer få installera ännu fler.
Det absolut mest spännande projektet de har igång tycker jag är deras tvåarmade robot som skall kunna hjälpa till med alla möjliga saker. Montering av små komponenter vid monteringsautomatisering eller varför inte hälla upp en kopp kaffe till dig i hemmet ;)

Bolagets ledning

När man tittar in på bolagets ledning så kan jag ärligt säga att den enda personen jag hört något om tidigare är Jacob Wallenberg som nu varit engagerad i ABB sen 1999. Jacob Wallenberg sitter inte bara med i ABBs ledning utan är även involverad i Investor, Ericsson och SAS

Ska man se till hur stabil och pålitlig ledningen för ABB är så skulle jag nog vilja påstå att den är väldigt pålitlig. Bolaget har senaste 10 åren visat stabila resultat om än att man på senare dagar tagit på sig lite högre skuldsättning.

När man går igenom både koncernledning och styrelse så ser man att de allra flesta har verkat inom ABB i över 10 år vilket jag tycker visar på stabilitet och solidaritet mot företaget.

-

Med detta sagt så tänkte jag påbörja del 1.2 av analysen och titta lite på företagets finansiella ställning så håll utkik efter de.

1 kommentar:

  1. Bra genomgång. Tack för den. Just ledningens önskan att (historiskt) berika sig själva har avhållit mig från bolaget. Blir kul att se vad din analys kommer fram till...

    SvaraRadera