måndag 15 december 2014

Analys av investmentbolaget Investor

Översikt

Investor AB är Wallenbergs investmentbolag vars affärsidé är att äga betydande poster i högkvalitativa Nordenbaserade bolag. De har en mångårig industriell erfarenhet och de jobbar för att kunna generera en stadigt stigande utdelning.

Investors portfölj ser för närvarande ut enligt följande:
SEB(16%), Atlas Copco(15%), ABB(13%), Mölnlycke Healthcare(9%), AstraZeneca(8%), Ericsson(6%), Electrolux(3%), EQT(5%), IGC(5%), Sobi(3%), Saab(2%), Wärtsilä(2%), Nasdaq OMX(2%), Aleris(2%), Permobil(2%), Husqvarna(2%), Lindorff(2%), Grand Hotel(1%) och 3(1%).

Fundemental information

Investors nuvarande substansvärde ligger runt 324 kr/aktie. Under senaste 20-årsperioden kan man utläsa att substansvärdeökningen inklusive återlagd utdelning uppgått till 14 % per år. Under året har de ökat sitt innehav i Wärtsilä från 8,8 procent till 16,8 procent vilket gjort att Investor nu är deras största aktieägare.

Resultatet för perioden jan-sep uppgick till 37,693 MSEK jämfört med 30,989 MSEK för samma period 2013. Skuldsättningsgraden har sänkts något från 9,7 procent till 8,8 procent samtidigt som nettoomsättningen uppgått till 15,420 MSEK vilket är en ökning med 14%.

Vid nuvarande aktiekurs har den en direktavkastning på 2,8% (8:-/aktie). 

Snitt för substansrabatten sedan 2004 är 27,8 %

Investors substansrabatt har legat nära sin historiska lägstapunkt ett tag nu så att att köpa till dagens kurs känns inte optimalt.

Kvalitativ information

Jag måste säga att försöka analysera en så pass komplex verksamhet som Investor är inte lätt. Jag som är väldigt ny med detta kan erkänna att jag inte har full koll på analysen av investmentbolag. Investmentbolag är ju inte som vanliga företag som har intjäningar av varor och tjänster.

När det kommer till utdelningsstabiliteten så har de varit obrutna senaste 10 åren om man bortser från ett hack under finanskrisen 08/09.


Att använda mig av min vanliga analysmodell (ovan) blir lite missvisande. Även om bolaget med Grahams formel inte visar en tillräckligt stark finansiell ställning så tycker jag att de nästan 3 mdr de har i eget kapital räcker för att jag ska tycka de har en tillräcklig finansiell ställning för att vara ett attraktivt bolag.

Min slutsats av att titta på Investor är att jag inte kommer öka på mitt innehav för tillfället utan kommer följa bolaget (ihop med övriga investmentbolag) och hålla koll på substansrabatten. Ett pris på 230:-/aktie tycker jag erbjuder en tillräcklig säkerhetsmarginal för att göra ett bra köp av detta fina investmentbolag.

Fred ut!

/Aktienovisen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar