söndag 17 maj 2015

Analys av Cloetta del. 2

Långsiktiga finansiella mål?

De vill öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden vilket historiskt har varit mellan 1-2%.
Det långsiktiga målet är att nettoskuldsättningen/EBITDA skall vara omkring 2,5 ggr. På grund av de båda förvärven och diverse omstruktureringar under året ligger de nu runt 3,95.


När kommer bolaget kunna börja med utdelning?

Långsiktigt vill bolaget dela ut mellan 40-60% av resultat efter skatt. Tanken är att det framtida kassaflödet ska användas till amortering samtidigt som det kan komma att finnas utrymme för kompletterande förvärv och aktieutdelning. 

Detta kan kännas motsägelsefullt då styrelsens ersättning nu ska höjas och ett nytt incitamentssystem ska in. Incitamentsprogrammet innebär att vissa personer utöver lön även ska få utdelning i form av aktier som uppgår till 70% av årslönen


Äger styrelsen en betydande del aktier i bolaget?

6/8 personer i styrelsen äger aktier där minsta innehav hos en styrelsemedlem är 5500 aktier vilket är 146 850:-

I koncernledning äger alla aktier och minsta innehav där är 8 543 aktier vilket är 228 098:-
Totalt äger styrelse(2 618 653 st) och koncernledning( 421 993 st) 3 00 646 st vilket motsvarar ungefär 1% av antalet utestående aktier. Vore det inte för styrelseledamoten Olof Svenfelt som äger 30 A-aktier och 2 347 300 B-aktier så skulle det enbart uppgå till 693 346 st vilket då motsvarar 0,24% av antalet utestående aktier. 

Detta kan jag tycka är lite för liten andel att äga för hela styrelsen och koncernledningen(här är Bengt Barons innehav inräknat trots att han nu sagt upp sig). Den blyga siffran gör ju inte att man tycker att styrelse och koncernledning verkligen tror på bolaget.


I den översiktliga finansiella informationen kan vi se att nettoomsättningen senaste fem åren ökat med i snitt 1,2% per år vilket inte är särskilt imponerande. Räknar man senaste 4 åren hamnar siffran på det dubbla vilket inte heller är särskilt imponerande även om man kanske kan tyda det som en stigande trend.

Ser man till resultatet så får man inte en särskilt rolig läsning men mycket beror på de många investeringarna som gjorts de senaste sex åren. Nu kan man kanske säga att de är "klara" med uppköpen för ett litet tag och vi får väl se ifall det nu kan utvisa sig ifall de kommer klara av att bli lönsamma framöver. 

Från det fria kassaflödet kan man använda pengarna till exempelvis utdelningar, återköp eller investera för tillväxt. Här kan vi ju se att de inte har särskilt stort fritt kassaflöde vilket innebär att det inte finns så mycket pengar över för exempelvis utdelning. 
Det kan vara missvisande att titta på det fria kassaflödet på företag som är av den mindre karaktären och som investerar kraftigt för att växa som Cloetta faktiskt gör. Dessa investeringar tillför ju värde till aktieägarna och detta syns inte i det fria kassaflödet.

Det egna kapitalet kan man ju dock se att det är i en uppåtgående trend och detta beror nog till stor del på grund av deras filosofi att amortera mycket på deras skulder.

SLUTSATSEN man kan dra av att titta på bolagets översiktliga finansiella information tycker jag är att det inte är någon imponerande läsning. Det man kan se är en stigande trend i det egna kapitalet och det fria kassaflödet vilket är positivt. Omsättningen visar inte heller att bolaget växer särskilt mycket men med alla förvärv och deras ingång på lösviktsmarknaden kanske kan ändra detta?


Här går jag igenom hur deras betalningsförmåga ser ut både på lång sikt och kort sikt. Detta gör jag för att se hur företaget skulle påverkas ifall det kommer tvära förändringar i exempelvis räntor och lånen helt plötsligt blir dyrare.

En soliditet om över 40% tycker jag känns som en bra nivå. Jag tror inte Cloetta kommer ha svårt att hålla soliditeten på en bra nivå nu när amorteringen prioriteras.

Jag tittar även på balanslikviditeten i bolaget för att se hur deras betalningsförmåga på kort sikt är. Här kan vi se hur många gånger omsättningstillgångarna (förklaring av omsättningstillgång finns här) täcker de kortfristiga skulderna. Jag ser gärna att detta ligger över 1,5-2 ggr för att veta att de klarar av kortsiktiga svängningar i räntorna.

Ränteteckningsgraden visar hur lönsamt bolaget är i förhållande till deras räntekostnader. Här är ett så högt tal som möjligt bra. Cloetta visar en fin ränteteckningsgrad och det känns ju skönt att veta att de tjänar betydligt mer än vad räntekostnaderna är.

När jag tittar på skuldsättningsgraden så gör jag det för att få reda på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med räntebärande skulder jämfört med eget kapital. Här ser jag att ett sunt tal bör hamna nånstans under två men helst så lågt som möjligt. Cloetta har i princip alltid legat väldigt lågt här och det tycker jag är betryggande och visar att de inte tar på sig onödigt mycket skulder.

När det kommer till goodwill för Cloetta så är den för tillfället ganska hög men det beror på de flertalet förvärven senaste åren. Jag ser inget problem i att goodwillen är hyffsat hög för jag kan tycka att det är kvalitetsbolag de förvärvat och att det då kan vara värt det.

SLUTSATSEN av att analysera Cloettas betalningsförmåga visar att de har en god betalningsförmåga. De har stabila finanser och man behöver inte vara orolig för att de kommer få betalningsproblem inom närmsta framtiden.


Jag tittar även på själva lönsamheten för bolaget. Tjänar de några pengar på sakerna de säljer och kan de förvalta det kapitalet de har liggande.Bruttomarginalen visar lönsamheten för bolaget då vi endast beaktar de direkta kostnaderna. Här är så högt som möjligt vi vill se. Cloettas nästan 40% är en bra marginal. De har legat runt samma nivå senaste 5 åren så då är det väl inte mer än rätt att anta att bruttomarginalen kommer fortsätta ligga där framöver.

Med rörelsemarginalen så tittar vi på hur mycket av omsättningen som blir kvar för att täcka skatt och räntor samt även ge vinst. Även här vill vi se att den marginalen är så hög som möjligt. Denna marginalen har stigit senaste tre åren vilket indikerar att bolaget blir allt mer lönsamt vilket känns positivt.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Samma sak här. Ju högre desto bättre. Den har varit negativ mellan 2010-2012 och det beror på förvärven under perioden. Nu när förvärven är gjorda så ökar marginalen och detta kan vi se som ett gott tecken på att bolaget är på väg åt rätt håll.

Avkastning på egna kapitalet visar hur väl företaget kan förvalta och förränta det egna kapitalet. Här vill jag gärna se upp mot 20% och här är ju inte Cloetta ens i närheten av att nå det.

Avkastning på det totala kapitalet kan jag tycka vara ett än viktigare nyckeltal då det visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat. Ger företagets verksamhet en acceptabel förräntning på de resurser som företaget förfogar över? Ju högre desto bättre och ser gärna att man kommer upp mer än bara 2-3% som Cloetta klarar av.

Avkastning på det sysselsatta kapitalet visar företagets lönsamhet i förhållande till externt lånat kapital och eget kapital. Detta nyckeltalet tar endast hänsyn till den del av kapitalet som kräver avkastning och är bra att använda för investeringsbedömning. Ett högt värde visar att avkastningen på satsade pengar är god. Cloetta når inte heller här upp särskilt högt med avkastningen vilket jag tycker är ett minus.

Hävstången visar hur mycket bolaget använder sig av externt finansierat kapital. Ett högt utfall visar att man använder sig av hög skuldsättning och ett lågt det motsatta. Detta har minskat med åren med den allt högre fokuseringen på att amortera av bolagets nettoskuld. 

SLUTSATSEN av att titta på bolagets lönsamhet tycker jag visar att Cloetta mycket väl kan komma att bli ett bolag med stabil intjäning. Om de inte gör något nytt förvärv utan följer sin amorteringsplan så kommer marginalerna att öka och det kommer förhoppningsvis finnas utrymme för att börja dela ut pengar till sina ägare. Jag tycker även att det är en nackdel att de inte har en högre avkastning på deras kapital.

-

I ett slutord får jag säga att Cloetta är ett fint bolag. De har en stabil verksamhet som kommer inbringa pengar så länge folk vill ha godis. Godisförsäljningen har ökat i ungefär samma takt senaste 5 åren och jag tror chansen är större att försälkningen avtar än tvärtom.
Det finns en stor utmaning i den mer hälsomedvetna människan och för att bolag som Cloetta ska fortsätta ligga i framkant så måste de följa med i den trenden. Detta är en trend som många bolag i världen kämpar med.

Ska jag vara helt ärlig så har jag inte blivit så mycket klokare på ifall jag vill investera eller inte. Jag tycker Cloetta har de bästa varumärkena när det kommer till svenskt godis men kommer de att vara ett lika bra bolag 10 år från nu? Kommer folk fortfarande vilja trycka i sig massa godis om 10 år? 

Jag vet faktiskt inte och för tillfället så tror jag inte att jag kommer att investera. Vad säger ni andra där ute? Missar jag en fin möjlighet här? Är min analys helt knas och måste rättas till? Tar gärna emot feedback :)

3 kommentarer:

 1. Bra analys tycker jag. Men inga åsikter om värderingen i dagsläget? Själv är jag inte så oroad över att folk inte ska äta godis om 10 år, finns egentligen inget som tyder på att godisätandet skulle minska - däremot tror jag inte heller på någon snabb tillväxt utan runt 2-3 % per år. Vidare bör Cloetta med lite mer effektiviseringsarbete och ev. gynnsammare omvärldsfaktorer (valuta och råvarupriser) på ett par års sikt kunna nå målet om 14 % i rörelsemarginal. Beaktat den ocykliska naturen i verksamheten tycker jag det ser ut som Cloetta kommer bli en stabil direktutdelare i stil med andra livsmedelsbolag. Mitt problem med aktien är att jag tycker den ser rätt dyr ut på nuvarande nivåer. Svårt att uppskatta vinst för 2015 men rimligt kanske är 1,25 kr/aktie. Då har vi P/E 20 på kurser kring 25 kr. Men det är klart, blir vinsten 1,50 så ser det helt ok ut. Jag har sålt mitt innehav i Cloetta eftersom jag bedömer att jag kommer få bättre avkastning på annat håll de närmsta 3 åren. Men i grunden gillar jag bolaget och skulle inte ha något emot att köpa på dipp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det har du rätt i det glömde jag lägga in! Intresset svalnade lite allt eftersom jag kände att detta inte var ett bolag för mig! Skärpning i framtiden! :) Om jag kommer på andra tankar så kommer jag försöka ha hyffsad marginal och om inget förändras i bolaget så tycker jag en nivå runt 20 kr känns som en hyffsat säker nivå att gå in i bolaget. Det är ju trots allt ett välfungerande bolag och vem vet det kanske till och emd kan bli en uppköpskandidat i framtiden? :)

   Radera
 2. Väldigt bra analys och för mig räcker den som underlag för att avskriva Cloetta =).

  En räntetäckningsgrad på 3 och P/E 20-30 innebär att Cloetta nästan ser ut som ett fastighetsbolag med avseende på belåning och värdering. Jag håller helt och hållet med om att själva marknadspositionen är oerhört attraktiv. Men om nuvarande marknadsposition genererar nuvarande lönsamhet så har jag lite svårt att se incitament för att köpa då avkastningen blir för låg.

  SvaraRadera