torsdag 14 maj 2015

Dags att titta åt byggbolagen?

Jag läste nyligen en analys om att de nordiska bygginvesteringarna växer med 1,6% i år vilket är en något svagare tillväxt än under 2014 trots en uppåtgående trend. Tillväxten dras i år ned på grund av minskade renoveringar i Danmark. Under 2016 förväntas dock aktiviteten öka i samtliga nordiska länder. Jag tänkte här sammanfatta analysen och ge lite av mina egna synpunkter på läget. 

Danmark har kämpat i motvind ända sedan 2006-2007 men hade en uppgång 2014, mestadels på grund av deras satsningar på bostadsrenoveringar och reparationer efter stormskador. Bostadspriserna har i Danmark  stabiliserats på senare tid och detta är troligtvis en effekt av deras ekonomiska återhämtning. Detta ihop med ganska låga nivåer av byggande under 2015 så kan man väl anta att de kommer ha en ganska försiktig återhämtning av byggandet framöver.

Norge har haft minskad nybyggnation av bostäder senaste två åren. Oljeprisfallet har gjort att alla investeringar i oljesektorn sjunkit under året och detta har i sin tur påverkat fastlandsindustrin och sysselsättningen. Bostadspriserna fortsätter trots detta att stiga och totalt sett ökar byggandet troligtvis både i år och 2016 (förutom kanske i de regioner som är beroende av oljeindustrin).

Finland har efter fyra år med minskad aktivitet så har den finska byggmarknaden nu planat ut och förväntas återhämta sig något under 2015. Här är man dock beroende av att extra resurser skjuts till för offentligt finansierade hyreslägenheter och renoveringsprojekt i bostäder. Finlands ekonomiska återhämtning har varit långsam och detta kan sätta käppar i hjulet för de investeringar som behövs.

Sverige har under de senaste åren haft en starkt utvecklande byggmarknad. Mest tack vare ökade investeringar i flerbostadshus, industri- och lagerbyggnader. Låga räntor, stigande disponibla inkomster och en positiv sysselsättningstillväxt har självklart hjälpt till och man förväntar sig att det kommer hjälpa till även framöver. Sänkningen av ROT-avdraget kan komma att trycka upp byggandet kortsiktigt men under 2016 blir dock utvecklingen mer osäker.
Bristen på arbetskraft och att stimulanserna ändras från privata hushåll till offentligt finansierade byggen risken i Sverige stor för en mer negativ utveckling

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så kan man se att trenden är positiv i alla länder förutom Sverige. Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare har vänt uppåt i Norge, Finland och Danmark.
När det kommer till renoveringsmarknaden är den ganska delad men här är Danmark en vinnare och deras stigande trend förväntas fortsätta åtminstone in i 2016.
Jag tror inte för tillfället att man kan se en stark trend i byggandet utan man får nog invänta fler signaler ifall man vill vara helt säker innan man går in i byggsektorn. Jag själv är ett fan av NCC och kommer fylla på mer när den närmar sig 220:-.

Är det någon del inom byggsektorn man ska se upp med så tycker jag bolag som JM, Besqab och Victoria Park är sådana. Senaste fallet i JM visar på hur svårt det är, att som rent bostadsbyggarbolag, tjäna pengar på det. JM säger nu att priserna på markerna de köper är dyrare än innan och det blir då mindre fördelaktigt att faktiskt bygga till dagens priser. Man ska också tänka på att de minskade marginalerna JM redovisade nyligen är ju resultat av de bostäder man redan byggt på mark till "rimliga" priser. Hur kommer då marginalen se ut när de bygger på de dyra markerna?

Till sist så får vi hålla utkik efter statistik för "Nybyggnad av bostäder för 1:a kvartalet 2015" som SCB släpper den 21a maj!

-

Jag tänkte även slänga in en liten rolig info om ett mindre byggbolag jag hittat. Jag snubblade över ett mindre bolag här i Göteborg (jag väljer att inte nämna namnet) vars affärside är att dels äga och förädla fastigheter samt bygga nya fastigheter och industrilokaler. De har en liknande affärside som NCC, Skanska och PEAB men här skiljer sig detta bolaget mot de tre giganterna. Detta bolaget har, hör och häpna, över 10% i vinstmarginal nästan 10 år tillbaka. Detta är att jämföra mot de tre stora som ligger mellan 2-4% i vinstmarginal. På något sätt så har ju detta bolaget hittat det gyllene receptet för ett byggbolag. Synd bara att detta inte är ett noterat bolag för då hade jag slängt in mina pengar här direkt :D


Vad tror ni där ute om byggmarknaden framöver?

2 kommentarer:

 1. Tack för intressant inlägg!
  Jag är försiktigt optimistisk och tror på viss tillväxt kommande år. Behovet av bostäder är mycket stort, men här krävs lite mer politiskt engagemang för att får fart på allvar. Frågan är om det kommer?
  Dessutom finns en hel del större infrastrukturprojekt samt att det offentliga bygger rätt mycket (t ex sjukhus).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade det! När det kommer till bostadsbyggandet så finns det mycket som skulle behöva göras! Enbart stimulanser i form av subventioner tror jag inte kommer hjälpa till alls i princip. Många av de som får ta del av subventionerna hade tänkt att bygga ändå och subventionerna är alldeles för små för att göra någon större skillnad.

   Det spelar heller ingen roll(tror jag) hur många som vill börja bygga med tanke på att flaskhalsen ligger i själva planprocessen och inte hos byggentreprenörerna så på så sätt kommer vi inte att kunna öka takten i bostadsbyggandet särskilt mycket.

   Radera