lördag 8 november 2014

Aktieanalys för nybörjare!

Hur gör man då för att få reda på hur det är ställt med ett företag? Vad är viktigt att titta efter och vart ska man börja?
För att reda ut lite sånt här så tänkte jag först börja med att gå igenom förkortningar och vad dessa betyder.

P/e-tal - Price/earnings. Här tar vi alltså aktiens nuvarande pris delat på vinsten per aktie (VPA). För att få nytta av ett företags P/E-tal kan det vara bra att gå tillbaka 5-10 år, titta i årsredovisningarna och räkna på vad P/E-talet varit under denna tid. Genom att göra så kan man se när P/E-talet är lågt för en viss sektor eller företag. 
För att veta om ett företag är köpvärt vill man gärna ha ett relativt lågt P/E-tal.

Exempel:
100(aktiens pris)/5(VPA) = 20 (relativt högt värderad)
100(aktiens pris)/15(VPA) = 6,6 (lågt värderad)

Här ser vi då att ju högre VPA desto lägre P/E. Om ett företags P/E är negativt innebär detta att företaget inte gör någon vinst.

P/S-tal - Price/sales. Här tar vi alltså aktiens pris/försälning(omsättning) per aktie. Detta står inte alltid med på bankernas sidor om företagens nyckeltal utan här får vi gå in företagets årsredovisning och leta upp deras omsättning per aktie.
Om de inte listar omsättning per aktie får vi helt enkelt leta upp företagets nettoomsättning och dela detta med antalet utgivna aktier.

EBIT - Earnings beforet interest and taxes. Detta visar ett företags vinst före räntor och skatt, det vill säga differensen mellan företagets intäkter och rörelsekostnader(löner, lokalhyra, annonser, avskrivningar m.m).

EBITDA - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Detta är ett mått på företagets rörelseresultat före ränta, skatt, nedskrivningar och avskrivningar, inklusive goodwillavskrivningar(värden i ett företag som överstiger det bokförda värdet på företagets egna tillgångar,kapital)

ROE - Return on Equity. Detta är avkastningen på eget kapital som enkelt räknas ut genom att ta vinst efter skatt/eget kapital. För att se ifall ett företag har en stabil ROE kan man titta bakåt i årsrapporterna och ligger det på ungefär samma procentuella avkastning är detta bra.

Om ett företag ligger på säg, runt 25 % ROE under många år. Kombineras detta med att det egna kapitalet ökar, företaget växer och resultaten förbättras berättar detta för oss att företaget är bra på att investera sig framåt.

DIREKTAVKASTNING - Utdelning/aktiekursen. Här kan vara bra att titta på den historiska avkastning för att se hur stabiliten i företaget fungerat genom åren. Har företaget kunnat hålla en årlig direktavkastning runt 4% och om företagets framtidsutsikter ser bra ut kan man räkna med en fortsatt utdelning på runt 4%. Kan aktien samtidigt öka i värde betyder detta att företaget fortsätter växa och utvecklas.

YOC - Yield on Cost. Detta hänger samman med direktavkastningen och beskriver vad man betalar för aktien mot dess direktavkastning. 

Exempel:

En aktie kostar 100 kr och har en utdelning på 5kr/aktie (alltså 5% direktavkastning)
Vid ditt första köp köper du 20 st för 100kr/aktie och får då en YOC på 5%. Aktien sjunker sedan och du köper fler aktier i två omgångar. En gång köper du 15 st vid 75kr/aktie och en gång 10 st för 60kr/aktie.
Detta innebär att din YOC kommer att bli:
100*20+75*15+60*10(dina inköp)/45(totalt antal aktier)=82,77 kr/aktie

Detta är ditt medelinköpspris. Med en utdelning på 5kr/aktie kommer din YOC bli följande.

YOC = 5(utdelning/aktie)/82,77(medelinköpspris) = 6%

Du har alltså genom att köpa på dig mer när kursen dippat kunnat öka din direktavkastning med 1%.

KASSAFLÖDE - Företagets inbetalningar och utbetalningar under bestämd tid. Att göra en kassaflödesanalys på ett företag kan ge en bild på hur stabilt  ett bolag är. Man vill kunna se huruvida de har ett positivt kassaflöde för att kunna generera framtida vinster och utdelningar.
Ett positivt kassaflöde bör gå hand i hand med lägre skuld (soliditet) när man gör sin kassaflödesanalys. Man vill ju trots allt veta vad företaget faktiskt gör med sitt positiva kassaflöde.

Kassaflödet visar alltså om företaget får in mer pengar än det försvinner iväg i form av kostnader.

-

Detta kan jag tycka är en bra start med saker att titta på när man analyserar ett företag. Det gäller ju förstås att sätta alla dessa nyckeltal mot varandra för att få fram en bild ifall företaget du tittar på är köpvärt eller ej.

Hur analyserar ni era företag? Vilka är speciellt viktiga för er?

Kom gärna med kommentarer, kritik och feedback på mina inlägg då jag vill lära mig av de bästa här ute i bloggvärlden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar