fredag 21 november 2014

Nytt förvärv för Ratos

Ledil Oy

Så heter Ratos nyförvärv som de annonserade i sitt pressmeddelande idag. Ledil är ett LED-optikföretag som Ratos tecknat ett avtal att förvärva 67% av. 

Ledil är en ledande aktör inom sekundäroptik. Det innebär att linser bryter ljus från ljuskällan till önskvärd belysning, därav LED-optikföretag

Bolaget har flertalet egenutvecklade produkter som säljs av egna säljare och via agenter i Europa, Nordamerika och Asien.
Tillverkningen sker i Kina och Finland och produkterna används idag främst i miljöer med höga krav på belysningens prestanda, exempelvis i butiker, kontor och kommersiella lokaler.

LED är den snabbast växande belysningsteknologin pga lägre energiförbrukning och längre livslängd.
2013/2014 omsatte Ledil 24,5 MKR med ett rörelseresultat (EBITA) om 7,1 MKR. De har haft en genomsnittlig organisk tillväxt om 40% sedan 2009. 

Bolaget har idag ca 70 anställda.

-Ledil är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition
inom sin nisch på bara några år. Bolagets möjligheter till fortsatt tillväxt inom flera produktområden och
geografier tillsammans med den underliggande ökande efterfrågan på energieffektiv, miljövänlig och
högkvalitativ LED-belysning gör att vi ser Ledil som en mycket spännande investering. Grundarnas
erfarenheter och innovationskraft tillsammans med vår erfarenhet av att stödja bolag i tillväxtfaser och
vidareutveckla organisationer skapar spännande möjligheter för att ta bolaget till nästa nivå, säger Ratos VD
Susanna Campbell. 

Återstår att se vad Ratos kan göra för detta företaget men det känns som ett spännande förvärv och jag har själv höga tankar om LED-teknologin.

Vad tror övriga Ratos-insatta sparare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar