Investeringskriterier

Här kan ni läsa mina investeringskriterier samt hur jag går tillväga när jag sätter mig ner och kollar och analyserar bolag. Jag vill gärna dela upp mina analyser i två delar.

I den första delen vill jag skriva ner fakta om bolaget för att förstå ifall det är värt att fortsätta analysera bolaget eller om det inte tilltalar mig lägga ner analysen

Analys 1.1

 • Vad sysslar bolaget med?
 • Hur ser företagsstrukturen ut?
 • Hur ser bolagets marknadsposition ut?
 • Hur ser branschen och konkurrenterna ut? (framtidsutsikter)
 • Hur planerar bolaget att växa i framtiden?
 • Finns det något konkret att säga om bolagets ledning?
När jag gått igenom dessa punkter och känner att bolaget känns intressant så fortsätter jag till den lite mer kvalitativa analysen. 

Analys 1.2
 • Har bolaget tillräcklig storlek? Denna punkten kan ju kännas lite diffus. Vad är tillräcklig storlek? För mig kan man väl enkelt säga Large Cap bolag. Jag föredrar att bolagen har ett börsvärde på över 1 miljard USD
 • Har bolaget tillräckligt stark finansiell ställning? Här använder även jag mig av Benjamin Grahams förslag om att omsättningstillgångarna skall vara dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna, och större än samtliga skulder tillsammans. Detta bevisar att företaget inte står inför några likviditetsproblem.
 • Har bolaget en intjänings- och utdelningsstabilitet? Här vill jag att resultat efter skatt skall varit positivt i minst de senaste 10 åren samt att bolaget skall ha delat ut pengar de senaste 10 åren (för fastighetsbolag tittar jag här istället på att kassaflödet från rörelsen skall ha varit positivt de senaste 10 åren).
 • Har bolaget en intjänings- och utdelningstillväxt? Här ser jag gärna att bolaget senaste 10 åren vuxit med i snitt 3% per år och att utdelningen i viss mån följt med. 
I analys 1.2 kommer jag även titta igenom de kvantitativa kriterierna som jag har för bolaget
 • Begränsat P/E tal - här köper jag gärna bolagen under P/E 15 och gärna under branschsnittet. Jag kommer räkna mitt P/E tal på de senaste 3 årens earnings för att få fram ett "normalvärde"
 • Begränsad utdelningsandel - här ser jag gärna en utdelningsandel under 60%. Mest för att veta att det finns utrymme för att höja utdelningen och att chansen till sänkning av utdelningen minskar.
 • Bra ROE - jag vill se att bolaget klarar av att få räntabilitet på sitt egna kapital och ser gärna att man landar över 15%.
Den sista delen av mina analyser blir värderingen. 

Analys 1.3
 • DCF - Denna modell är till för att skapa sig en bild av vad företaget är värt baserat på framtida kassaflöden genom att använda följande formel: 
 • Benjamin Graham - Denna modell är tagen från Ben Graham och ser ut enligt följande: V=EPS*(8,5*2g) där V=värde, EPS=vinst per aktie och g=vinsttillväxt i procent. Här kommer jag använda mig av snitt EPS på mellan 5-10 år och snitt på vinsttillväxten under samma period för att få ett mer rimligt värde.
 • Min egen värdering utefter min analys - Här kommer jag lite mer efter vad företaget själv räknas växa med inom en snar framtid försöka räkna fram ett korrekt värde på aktien. Jag kommer även ta hänsyn till historiska data som att försöka sia i framtida.

2 kommentarer:

 1. Väldigt nyttig lista! Jag ska gå igenom mina egna portföljbolag och se hur de står sig mot dina investeringskrav.

  Du får bonuspoäng för att du har med käre Graham!

  //Humankapitalisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gör så och återkom gärna med synpunkter :)

   Radera