torsdag 30 juli 2015

Analys med hjälp av Börsdata del 3. Värdering

Efter att jag spanat igenom bolagets finanser så brukar jag använda det som grund för värderingen av företaget. Eftersom jag inte har tillräcklig kunskap för att kunna räkna fram en specifik kurs där aktien är köpvärd så brukar jag använda olika typer av värderingssätt för att få en bild av inom vilket spann den kan vara köpvärd och när aktien väl är inom detta spann så slår jag till om jag vill ha aktien.

P/E beräkningar

P/E på kursen 15,5 EUR är 13,6 vilket är över bolagets tioåriga snitt som ligger på 12,45. För att kunna köpa till dess snitt P/E så skall kursen ner till 14,19 EUR men eftersom kriterierna för Grahams investeringsstrategi skall vara P/E under 15 vilket Fortum kvalar in under så räknar vi på dagens 13,6.

Den 10 åriga vinsttillväxten ligger på 1,5%/ år vilket skulle innebära att vinsten om 5 år kan antas landa på 1,23 EUR/aktie och detta skulle då ge oss priset 16,72 EUR/aktie. Ingen kursraket direkt utan det är väl mest den 7 procentiga direktavkastningen som lockar.

The Intelligent Investor Intrinsic Value beräkning

Jag brukar slänga in företagens tal i Benjamin Grahams Intrinsic Value beräknare för att se vad ett realistiskt pris för bolag är enligt hans beräkningar. Ett rimligt pris här landar på 13,39 EUR vilket är aningen under priset i den grova P/E beräkning som landade på 14,19 EUR.

Börsdata värdering

På börsdata under fliken "Värdering" finns de flesta nyckeltalen färdigräknade som man brukar titta på när man värderar bolagen. 
När det kommer till alla värderingsmodeller i EBITDA-familjen så är detta väldigt snårigt tycker jag. Ju mer man läser om det desto fler "fel" hittar man i beräkningarna. Detsamma gäller när man använder sig av EV(enterprise value) där företagets alla skulder räknas in. 

Dessa saker har både Finanstankar och 40procent20år skrivit alldeles superbt om så kan tycka att det är onödigt att en amatör som jag skall försöka förklara det.

Alla dessa nyckeltal bör ju jämföras emot övriga företag inom branschen för att man skall få ut något av dem. Eftersom detta är den delen jag verkligen är dålig på så kommer jag inte lägga något krut på att skriva om dem med tanke på ovanstående länkar till förklarande av nyckeltalen.

Slutsats

Om jag ska försöka få fram någon värdering av Fortum så anser jag att den är helt okej värderad i nuläget. Jag hade dock gärna sett att den kom ner under 15 EUR innan jag skulle kunna tänka mig att göra något inköp även om den 7 procentiga direktavkastningen lockar.

När det kommer till bolagets framtidsutsikter så tror jag att Fortum kommer fortsätta vara en stor spelare här i Norden och om de skall kunna hänga med i utvecklingen så är det den förnybara energin som bör ligga i fokus. Om deras försök med att slå sig in ordentligt på den Ryska marknaden lyckas så finns det pengar att hämta vilket kan lyfta vinsttillväxten en aning vilket i sin tur än mer kan säkra den framtida utdelningen. 

Detta skulle jag säga är ett bolag man, likt som TeliaSonera, kan parkera sina pengar i för den stabila avkastningen. I jämförelse mot TeliaSonera, vars vinst och omsättning sjunker, så ökar faktiskt Fortums vinst om än med väldigt lite. Med bara en vecka på mig att testa Börsdata för att göra analysen så blir ju detta en väldigt flyktig och ihålig analys. Det är tydligt att mina egna kunskaper inte är särskilt stora inom analysering av bolag vilket sporrar mig ännu mer att läsa och lära mig än mer för att kunna säkra min framtida passiva inkomst och jag hoppas att folk fortsätter kommentera och kritiserar så man kan fortsätta lära sig :D

Slutord om Börsdata

Efter att nu ha testat Börsdata i en vecka så tycker jag absolut att det är ett värdefullt verktyg för att få all den viktiga information man vill ha ut från en årsredovisning. Det är väldigt skönt att kunna ha en 10 års översikt på alla siffror inklusive branschsnitt. Det jag skulle velat haft kunde varit 10 års snitt på företagens siffror eller nyckeltal och inte bara branschens. Men det kanske är något jag missat på sidan?

Jag älskar screeningtjänsten där man kan använda sig av olika strategier för att screena fram bolag som passar ens egen investeringsfilosofi. På så vis skulle jag våga säga att de som inte är särskilt kunniga eller har tid att analysera helt enkelt skulle kunna screena med dessa strategier och investera i de bolag som uppfyller samtliga kriterier!

På börsdata är ju alla nyckeltal man annars brukar räkna på redan uträknade vilket gör att jämförelsen mellan företagen blir oerhört mycket enklare. Jag tycker verkligen att Börsdata är köpvärt. Det kostar ju endast 600 kr/år vilket jag tycker är överkomligt.

Det jag önskar är dock att det kommer samma information på Börsdata för de amerikanska bolagen. Det vore drömmen :D

tisdag 28 juli 2015

Analys med hjälp av Börsdata del 2. Resultat-,Balansräkning & Kassaflödet

Efter att jag läst in mig i vad bolaget gör så är det sedan dags att slänga sig ner i den finansiella delen av årsrapporten. Det är här som Börsdatas tjänst kommer in. Deras tjänst erbjuder i princip det jag alltid suttit och skrivit in i Excel. Bolagets balansräkning och kassaflöden. Jag kommer nedanför skriva ner det jag brukar titta på och hur jag gillar att jämföra och sen är det upp till experterna där ute att poängtera det jag missar och ifall jag tänker fel i sakerna jag tittar på.


Finansiell översikt

I ett första skede brukar jag titta på de enkla sakerna så som omsättning, vinst och eget kapital. Jag gillar här att räkna ut utvecklingen de senaste 10 åren för att se den årliga tillväxten. Man vill ju gärna se så bolaget faktiskt växer och är på rätt spår.


 • Omsättningstillväxt - ca 1 % årligen
 • Vinsttillväxt - 12,7% årligen
 • Tillväxt eget kapital - 3,3 % årligen
 • Snitt för utdelningsandel - ca 67 % vilket är i linje med deras policy om 50-80%
 • Snitt för soliditet - 44,3%

När man gjort en snabb titt kan man då undra hur det kan stämma med en 1% årlig omsättning medans vinsten ökat nästan 13% årligen. Detta beror troligtvis mestadels på den sjunkande omsättningen för 2014 samtidigt som sparpaketet de startade 2012, samt engångsposter kan ha visat effekt på vinsten som gick åt andra hållet. Skulle man istället räknat på 2013 så hade omsättningstillväxten varit 4% och vinsttillväxten varit 1,4% vilket känns mer rimligt.

Resultaträkning

Under resultaträkningen kan vi se hur intjäningsförmågan ter sig under den 10 åriga perioden. Fluktuerar den mycket eller håller den sig stabil under en längre tid.


 • EBITDA-marginalen - 42% i snitt 
 • Bruttomarginalen - 61% i snitt
 • Rörelsemarginalen - 32% i snitt
 • Vinstmarginalen - 24,5% i snitt

Fortum är ett stabilt bolag där marginalerna inte fluktuerar allt för mycket från år till år utan man vet vad man får av bolaget. EBITDA-marginalen som visar företagets operativa lönsamhet ser jag gärna är så hög som möjligt då det visar att man har mindre rörelsekostnader som äter av företagets resultat.
Bruttomarginalen för Fortum, som visar hur många kronor i procent företaget behåller av sin omsättning, är hög och bra och ligger över branschsnittets som ligger runt 56%.
Även röresleresultat och vinstmarginalen hamnar över branschsnittets som är 18% respektive 19,5%

Balansräkning tillgångar & skulder

Här brukar jag titta på omsättningstillgångarna och jämföra med de kortfristiga skulderna. Om omsättningstillgångarna inte överskrider de kortfristiga skulderna kan det bli problem med att betala av de kortfristiga skulderna till fordringsägarna. Detta kan vi se under rörelsekapital. Här ser jag gärna att rörelsekapitalet skall hamna någonstans mellan 1 och 2.

När vi tittar in på skuldsidan brukar jag titta på soliditeten där en skuldsättning som jag känner mig bekväm i ligger runt 40%.

Sen tycker jag det är viktigt att titta på avkastning på det totala kapitalet. Detta visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat. Har ingen direkt siffra för vad jag vill att detta skall vara men ser gärna att det är så högt som möjligt.

Även avkastning på det egna kapitalet är bra att titta på. Här ser man vilken avkastning aktieägarna får på sina satsade pengar. Även här gärna så högt som möjligt men över 15% tycker jag att det skall vara.

Det kan vara bra att ta hänsyn till båda dessa nyckeltal då exempelvis ROE inte tar hänsyn till företagets soliditet och kan därför vara lite missvisande.

 • Avkastning eget kapital - 15,2% i snitt
 • Avkastning totalt kapital - 6,7% i snitt

Kassaflöde

Nu kommer vi till den kanske intressantaste och den del jag tycker är svårast. Kassaflödesdelen. Här ser vi företagets ut- och inbetalningar under en viss period. Det är här man kan se så företaget har stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och utdelning till dig som aktieägare.


Utöver då kassaflödesanalysen så borde man kanske titta på Owner earnings som ger dig en mer rättvisare bild eftersom du här räknar bort underhållsinvesteringarna i din fria kassaflödesberäkning. 

För mig som vill ha en säker passiv inkomst ser jag gärna att det fria kassaflödet täcker utdelningarna. Här under "Utdelning/FCF" kan vi se att det fria kassaflödet allt som oftast inte täcker utdelningarna. 

Det är här som Börsdata är väldigt smidigt då man kan lägga in diverse data och enkelt kunna se om de matchar dina kriterier. 

Har det fria kassaflödet tex täckt utdelningarna de senaste 10 åren?

Vi kan här se att enda åren FCF täckt utdelningen var förra året

Täcker omsättningstillgångarna de kortfristiga skulderna?

Här ser vi ett stabilt Fortum som alla år utom ett täcker de kortfristiga skulderna
med sina omsättningstillgångar

När det kommer till den finansiella analysen så har jag MASSOR att lära då jag inte hunnit sätta mig in i alla aspekter man bör tänka på. Ju mer man sätter sig in ju mer saker finns det att ta hänsyn till så därför brukar mitt tänk kring det finansiella vara väldigt basic. Tjänar de pengar? Växer dem? Har de ett stabilt och växande kassaflöde? Täcker det fria kassaflödet utdelningarna?

Vad tycker ni där ute är krångligast med era analyser och vad är viktigast att titta på? Vad får man INTE missa i analysen? 

måndag 27 juli 2015

Analys med hjälp av Börsdata del 1. Screening & Översikt

Jag valde att utnyttja erbjudandet man fick av 40procent20år när han var med i Börspoddens hundrade avsnitt förra veckan och fick således en vecka gratis prenumeration av analystjänsten Börsdata. Jag använde därför deras screener och med hjälp av Benjamin Graham strategin så fick jag fram att bolaget Fortum var det enda bolaget som hade alla de 7 kriterierna för att ett bolag skall vara köpvärt enligt Grahams värderingsteori. Därför kommer jag göra en analys av Fortum med hjälp av Börsdata och samtidigt försöka förklara hur jag analyserar och vad de olika begreppen betyder.

Screening

Screening är det allra första skedet där man utefter sina investeringskriterier hittar bolag som matchar dessa. Eftersom jag nu använde mig av Benjamin Graham strategin så är det dessa sju kriterier som behöver uppfyllas:


 1. Tillräcklig storlek - Bolaget skall ha en årlig omsättning på minst 5 miljarder kronor eller ett börsvärde om 5 miljarder kronor
 2. Tillräcklig finansiell styrka - Rörelsekapital/långfristiga skulder skall vara större än 1 (detta innebär grovt att företagets rörelsekapital har tillräcklig finansiell styrka att betala sina långfristiga skulder en gång)
 3. Intjäningsstabilitet - Bolaget skall ha gjort vinst efter skatt de senaste 10 åren
 4. Utdelningshistorik - Bolaget skall ha haft utdelning de senaste 10 åren
 5. Vinsttillväxt - Bolaget skall ha ökat sin vinst efter skatt med minst 33% senaste 10 åren
 6. Måttligt P/E-tal - Bolagets P/E tal skall vara lägre än 15
 7. Måttligt pris för eget kapital - P/EK skall vara mindre än 1,5 eller att P/E*P/EK skall vara mindre än 22,5 (detta innebär att man max betalar 1,5 ggr bolagets egna kapital)
Den totala avkastningen för den som applicerat denna metod sedan 2001 har varit 977% vilket är en årlig avkastning om 18,5%

Dessa sju kriterier är till för att man skall få fram bolag som redan visat sig vara vinstdrivande och hälsosamma. Genom att använda en mall som denna kan man screena bort "skitbolagen" och investera sina surt förvärvade pengar i bolag där de är hyffsat säkra. Är det något jag skulle vilja lägga till i denna strategi så kan det vara att titta åt bolag som har en fin historik av inte bara utdelning utan även utdelningshöjningar. Bolag som kontinuerligt höjer sina utdelningar kommer öka din avkastning markant för en investerare med lång investeringshorisont.

Översikt

När jag då efter min screening hittat bolag som faller mina kriterier i smaken så gör jag en översikt över vad för typ av bolag det är och hur de förhåller sig till konkurrenter etc.

Fortum är ett energibolag som distribuerar sin energi till länder mestadels i Europa men även till Indien. Deras energi som distribueras är Hydroenergi (30%), kärnkraft (33%), naturgas (31%), kol (5%) och biomassor (1%). Med deras starka kärna i Norden så vill de öka sin tillväxt genom satsning i länder som Ryssland och Indien.

Deras finansiella mål är att kunna leverera en avkastning på kapital om 12% samtidigt som de inte vill att deras Nettoskuld/EBITDA skall överstiga 3(nettoskuld/EBITDA visar ett företags förmåga att betala tillbaka sin skuld. Resultatet av beräkningen visar antalet år det skulle ta för företaget att betala tillbaka sina skulder). Gör man en snabb tillbakablick så ser man att de de senaste 5 åren klarat dessa krav endast två år.

Deras utdelningspolicy är att om vinst per aktie ökar så skall utdelningen öka med den och de vill hålla sin utdelningsandel nånstans mellan 50-80% av vinsten.

Med ett ökat tryck på förnybar energi så kan man se en röd tråd genom deras årsredovisning att mycket av satsningarna som kommer göras framöver är av den förnybara typen och ordet "sustainability" (behöver ju nödvändigtvis inte syfta på förnybart) används flitigt genom hela rapporten. 

Efterfrågan på el inom EU har sedan 1990 ökat med 22,5% och förväntas öka med nära 15% fram till 2040. Detta tycker jag gör att chansen till att växa känns begränsad samtidigt som allt fler i länder som Ryssland och Indien får det bättre och på så sätt kommer ha ett större behov av el. Om Fortum spelar sina kort rätt där så finns det pengar att hämta i de regionerna.

Nyckeltal

 • Pris - 15,5 EURO
 • Direktavkastning - 8,4% (10 års snitt 6,16)
 • P/E - 2,53 (10 års snitt 10,72)
 • P/S - 3,3 (10 års snitt 3,11)
 • P/B - 0,9 (10 års snitt 1,75)
Aktien värderas för närvarande under eget kapital och har de senaste 10 åren haft en vinsttillväxt om 12,7% årligen. Utdelningen har under de senaste 10 åren pendlat mellan 1,35 EUR och 1 EUR så detta är ingen utdelningshöjare utan skulle kunna ses som ett "räntespar" likt sveriges Telia Sonera.

söndag 26 juli 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.30

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Jag valde denna veckan mellan de båda bolagen ABB och Tele2 som båda backat under den sista tiden. Tele2 speciellt backade under förra veckan men mitt val föll ändå på ABB. ABB tar stryk av en starkare dollar men jag tror att de är rätt ute med effektivisering av sina robotar och kommer vara ett bra bolag framöver. 

Veckans köp sammanfattat
 • ABB: 6 aktier för 176,30 SEK/aktie --- YOC 3,64%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1061,00 SEK och ger oss 38,00 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för ABBFördelningen i veckoportföljen för tillfället

ABB står nu för ca 10% av veckoportföljen

Utveckling mot jämförelseindex denna vecka

Att både ABB och Tele2 backade under förra veckan gjorde att det drog ner
prestationen för Veckoportföljen och hamnade under index denna veckan.

torsdag 23 juli 2015

Testar Börsdata i en vecka!

I Börspoddens senaste avsnitt med 40procent20år så fick man ett erbjudande att testa Börsdata.se i en vecka helt gratis. Det enda man behövde göra vara att skapa ett konto för att sedan skriva in ordet "Podden" som kampanjkod.

Jag har nu gjort detta och tänkte sätta mig ner under denna veckan och testa Börsdata och se vad jag tycker om det.

Någon annan där ute som testat Börsdata redan och har några synpunkter på tjänsten? :)

söndag 19 juli 2015

Kommer pengasystemet krascha?

Efter att ha tittat på dokumentären "The Four Horsemen" som Aktieinkomster rekommenderade i sitt senaste inlägg Veckans videoklipp så kan jag inte mer än börja tänka i de gamla banorna jag tänkte i för ett antal år sedan när jag började titta över möjligheten att investera i fysiska råvaror så som silver och guld. "The Four Horsemen" tycker jag att alla som har en timme över ska gå in på Aktieinkomsters sida och titta på då den är oerhört bra och den får en att tänka.

Dokumentärer som denna och förespråkare för fysiska råvaror lyfter problematiken med FIAT-ekonomierna (sådan pappersekonomi som vi har idag) och det faktum att alla FIAT-ekonomier genom tiderna faktiskt har kollapsat och pengarna har blivit värdelösa.
Jag kan hålla med om att ekonomin som den ser ut idag är ohållbar där pengar är snorbilligt och land belånar sig upp över öronen. Hur hållbart är det egentligen att Sveriges statsskuld är över 1000 miljarder kronor? (länk)

Vi har ett system där vi skapar pengar ur ingenting. Pengarna är inte värda någonting så länge vi inte har TRO på att en 20-lapp faktiskt är värd 20 kr.

Om man tänker sig ur en investeringssynpunkt så kan vi göra om 20-lappen till AB 20:an. AB 20:ans aktier är för närvarande värderade till just 20 kr/st och som bevis för att du just äger en aktie i AB 20:an så får man en 20-lapp hemskickad. När man nu börjar analysera företaget och aktierna så kommer man fram till att en akties "intrinsic value" är vad just denna pappersbit är värd vilket kanske är 35 öre? (har ingen aning om vad en 20 lapp kostar att producera men en 100-lapp kostar 47 öre, länk).
Hade du som investerare velat betala 20 kr för något som faktiskt är värd 35 öre men som nu värderas till 20 kr, 57 gånger "intrinsic value", bara för att folk tycker att den skall vara värd det?

Dokumentärer som den jag nämnt ovan skapar frågor kring varför vi låter detta fortgå? Vi lever i en ekonomi där de rika tillåts agera precis hur de vill bara för att de har just mest pengar av en valuta som egentligen inte är värd NÅGONTING.

Mike Maloney som är en förespråkare av guld och silverinvesteringar driver sidan hiddensecretsofmoney.com där det även finns väl förklarande filmer om hur den amerikanska ekonomin fungerar.

Även dokumentärmakarna Zeitgeist tar upp problematiken med dagens pengasystem (om än lite konspiratoriskt) i sin första dokumentär från 2007.

-

Jag tror att vår ekonomi är ohållbar. Där pengar flödar och de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare så finns det ingen räddning. Hur ska man få till en räddning för de som blir rikare blir allt mer giriga ju mer pengar de får? Folk ödslar pengar som ingenting på flotta hus,bilar,båtar, på dyr champagne för att imponera på folket runtomkring.
När allt detta kommer tillbaka och biter oss i baken. VAD SKA MAN ÄGA DÅ? Guld? Silver?

Senaste månaden har exempelvis guldet inte hängt med i utvecklingen medans BitCoin stigit med över 20%. Är BitCoin det nya guldet? Är det de virtuella valutorna som kommer dominera i framtiden medans våra papperspengar kommer bli värdelösa? Vem vet!

Kolla gärna på dokumentärerna då de är OERHÖRT intressanta. Kom gärna med era egna tankar. Är detta bara fjanterier och komspirationsteorier mot bankerna och de högt uppsatta eller kommer vi vanliga döda bli helt ruinerade när den stora kraschen faktiskt kommer?

fredag 17 juli 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.29

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Denna veckan passade jag på att öka på i verkstadsjätten Atlas Copco som dippade innan rapporten. Bolaget har tagit ordentligt med stryk senaste vilket jag till stor del beror på den starka dollarn. Efter att SKF kommit med en dålig rapport och de brukar ses som en vägvisare för övriga bolag inom branschen så dippade den lite extra så jag lyckades plocka upp den på ganska låga nivåer.

Veckans köp sammanfattat
 • Atlas Copco: 4 aktier för 203,40 SEK/aktie --- YOC 2,94%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 816,00 SEK och ger oss 24,00 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Atlas CopcoFördelningen i veckoportföljen för tillfället

Som man kan se börjar Atlas Copco bli en stor del i portföljen. Jag kommer
inte ta någon hänsyn till storlek på innehaven i Veckoportföljen utan köper
det jag tycker är billigt och just nu har verkstadsindustrin tagit stryk och då passar
jag på att öka innehaven i denna sektor :)

Utveckling för veckoportföljenUtveckling mot jämförelseindex denna vecka

Tack vare Atlas Copcos uppstuds så klarade sig Veckoportföljen bra och
förlorade med små små marginaler mot SIXRX

-

Jag tycker Veckoportföljsprojektet är väldigt kul och det känns skönt att hålla sig inne i marknaden även fast den är väldigt högt värderad. Det känns även skönt att inte behöva bry sig om att tajma marknaden och detta projekt ger mig massa tålamod att invänta köplägen för krigskassan. Jag kan varmt rekommendera denna typ av handel om det så är veckovisa köp eller månadsvisa köp. Jag tror detta kan vara ett bra komplement för de som inte är så tålmodiga som jag själv :)

söndag 12 juli 2015

Månadsrapport Juni

Budget
Det har varit mycket att stå i de senaste dagarna och veckorna, att bloggandet har verkligen blivit lidande. Jag har dock hunnit med att läsa in mig lite på REITs och känner mig sugen på att kanske slå till på Realty Incom Corp (O) eller Health Care Property Investors (HCP). Jag har även nu tänkt starta ett kvartalsvis sparande i amerikanska aktier när Avanza sänkt sitt courtage till 1 dollar. Den kommer komma upp senare som "Kvartalsportföljen". Men men åter till Juni månad.

Sommarmånaderna är alltid dyrare då det finns mer att göra och vädret lockar ut oss på äventyr. Vi klarade oss ändå ganska bra i Juni tycker jag.


Som vanligt täcker vi över våra namn och vart vi jobbar för att vi gärna håller oss anonyma

Vår månadsvisa sparprocent där den mörka stapeln är inklusive utdelningar och
den ljusa stapeln är exklusive utdelningar.

Aktieinköp

Aktieinköpen denna månaden blev obefintliga :)

Portföljen

Aktieinnehavet för samtliga portföljer ser ut enligt nedan. Totalt värde är 262 216:-.


Utveckling för samtliga porföljer


.

Veckoportföljen

Jag har ju startat en veckoportfölj dit vi kommer ta 15% av våra sparade pengar varje månad och göra mindre inköp för att kunna diversifiera och få ett okej på våra inköp. Maj månad bjöd på följande köp.
 • Castellum: 5 aktier för 122,80:-/st --- YOC 3,74%
 • Swedbank: 4 aktier för 193,40:-/st --- YOC 5,86%
 • Atlas Copco: 6 aktier för 215,45:-/st --- YOC 2,78%
 • NCC: 3 aktier för 244,60:-/st --- YOC 4,90%
Totalt investerat kapital under mars blev 3 434:- och denna månads inköp kommer årligen generera 140,40:- i utdelningar.

Fördelning av innehaven


Utveckling för veckoportföljen


Utveckling jämfört med index


Även om Veckoportföljen backade så backade den inte lika mycket som
indexet vilket känns positivt.


Utdelningar

Utdelning från Aktiedepå, ISK & KF

 • Unilever: 78,51:-
 • Johnson & Johnson: 52,47:-
 • IBM: 45,59:-
 • McDonald´s: 117,84:-


Totala utdelningar i Juni - 294,51:-


Utdelningarna för Juni månad täcker inte något av det årliga i våran utdelningscirkel så de får läggas på hög tills vidare.


Total förmögenhet

För varje månad som går så ökar vår förmögenhet och vi kommer allt närmre vårat första mål i att vara miljonärer i tillgångar (totala förmögenheten). Där är i princip allt inräknat, förutom värdestegring på lägenhet och PPM då det inte känns som några konkreta pengar. Men mitt eget IPS (som jag kommer skriva ett inlägg om framöver då jag gör om den), våra aktier, fonder, likvida medel, insats i lägenheten och amortering.

Totala förmögenhetsfördelningen


Likvid förmögenhetsfördelning

Den likvida delen ökar för varje månad då köplägena uteblir med en het börs

Utveckling för den totala förmögenheten


Den totala förmögenheten uppgår nu till 929 549:- och vi närmar oss sakta med säkert vår miljon. Vi har betydligt längre kvar till våran likvida miljon men ett steg i taget så närmar vi oss sakta men säkert!

Veckans Veckoportföljsköp v.28

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Denna veckan blev ytterligare ett köp i vår svenska stolthet H&M. Ett bolag jag vill ha som bas då det verkar som allt de gör är det rätta. 

Veckans köp sammanfattat
 • Hennes & Mauritz: 3 aktier för 318,50 SEK/aktie --- YOC 3,06%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 955,50 SEK och ger oss 29,25 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Hennes & MauritzFördelningen i veckoportföljen för tillfället


Utveckling för veckoportföljenUtveckling mot jämförelseindex denna vecka

Veckoportföljen följde inte med uppgången i fredags alls och blev därmed
storslagen av indexet tyvärr.

fredag 3 juli 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.27

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Det har varit en volatil vecka på börsen. Mest på grund av Greklandsoron och jag gjorde vårat veckoinköp redan i måndags och valet föll denna veckan på allas favorit Hennes & Mauritz. De har fått ta lite stryk pga den starkare dollarn och backat en del och kände att det var ett bra tillfälle att öka på med denna till Veckoportföljen. Till den vanliga portföljen vill jag gärna att H&M kommer ner mot 300:-/aktie innan jag tycker den är rimligt värderad.

Veckans köp sammanfattat
 • Hennes & Mauritz: 3 aktier för 325,30 SEK/aktie --- YOC 2,99%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 978,00 SEK och ger oss 29,25 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Hennes & Mauritz


Fördelningen i veckoportföljen för tillfället


Utveckling för veckoportföljen
Utveckling mot jämförelseindex denna vecka


Under denna volatila veckan så landade ändå veckoportföljen nästan en
procent över index vilket känns bra :)


onsdag 1 juli 2015

Starta en amerikansk kvartalsportfölj?

Idag gjorde jag mitt första köp med Avanzas $1 courtage på amerikanska aktier. Valet föll på läkemedelsjätten Johnson & Johnson. Det blev 7 aktier vilket var det lägsta antalet för att komma så nära $1 i courtage. Efter köpet så slog en tanke mig.

Eftersom jag har ett Veckosparande i svenska aktier i väntan på attraktivare priser och jag gärna vill göra fler regelbundna köp till mina amerikanska innehav. Så varför inte göra kvartalsvisa köp för ca 5600:- som behövs för att courtaget ska bli bara $1?

Vad tror ni där ute? Kan detta vara nåt för att även få in mina pengar på amerikanska marknaden i väntan på billigare tider?:)