måndag 30 november 2015

Analys av ABB 1.3

I denna delen sammanställer jag informationen från föregående inlägg i min analys av bolaget och försöker mig på en liten värdering. Till vilket pris skulle bolaget kunna vara köpvärt idag.


10 års tillväxt

Omsattningstillväxt - 7%
Vinsttillväxt - 8,7%
Utdelningstillväxt - 19%
Tillväxt eget kapital - 13,6%
Tillväxt fritt kassaflöde - 9,61%
Snitt P/E - 16,6
Snittvinst - 8,5:-/aktie

Jag gillar att specificera upp tal som dessa för att kunna få en liten bild av hur bolaget har utvecklats och kommer utvecklas de kommande 10 åren.

Benjamin Graham

V=EPS*(8,5+2g)
V=värde, EPS= vinst per aktie, g=vinsttillväxt i procent

10,03(räknat på 2015 års förväntad vinst)*(8,5+(2*0,87))=103,30:-/aktie

Räknar man då lite defensivt

10,03*(7,5+(2*0,87))=92,67:-/aktie

Min egen värdering

Jag brukar titta en del på nuvarande direktavkastning och vilken utdelningstillväxt jag vill att aktien skall ha för att få fram vad jag kan vara villig att betala för aktien. Jag tittar även på hållbar VPA samt skäligt P/E-tal för att få mig en uppfattning.

Långsiktig investering har lagt upp detta fint i sina investeringskriterier (här).

Tittar vi då på dagens yield på 3,9% och så skulle jag vilja se en utdelningstillväxt om 10% vilket jag inte tror ABB kommer klara av att hålla då utdelningsandelen rusat samtidigt som utdelningen ökat. Med en vinstmarginal om 8,7% och jag gärna ser att utdelningstillväxten inte är högre än vinsttillväxten. Här skulle jag då gärna köpa ABB till en yield runt 5% för att då bara kräva runt 8% i utdelningstillväxt.

Detta skulle då ge ett pris om 129:-/aktie

Ser man då till hållbar VPA samt skäligt P/E så kan man se att snittvinsten senaste 10 åren varit 
8,5:-/aktie medans snitt P/E varit 16,6.

Ska vi då se 8,5:-/aktie som hållbar VPA och snitt P/E som hållbart så når vi ett pris/aktie på 
141,10:-/aktie.

Summering

När man då summerar detta så får man ett brett spann från 141,10:-/aktie ner till 92,67:-/aktie.
Eftersom jag när jag tittat på ABB inte känner mig särskilt bekväm i deras belåning ihop med att P/B är relativt högt och aldrig varit nere på de nivåer jag vill att det skall vara så vill jag här gärna ha en ganska stor säkerhetsmarginal innan jag skulle göra ett större köp i ABB.

Med detta i åtanke skulle jag kanske kunna tänka mig att köpa ABB om aktien närmade sig nivåer runt 100-lappen.

Vad säger ni andra? Har ni helt andra åsikter kring ABB och tycker bolaget absolut är värt mer än runt 100:-/aktie?
söndag 29 november 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.48

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Denna veckan la jag om strategin lite och satsade nu på aktier med hög direktavkastning. Jag tänker nu försöka följa säsongsmönstret lite tydligare och försöka få lite mer pengar till våren. Även om jag framöver kommer öka i bolag som Telia Sonera och Ratos som jag kanske inte fullt ut tror på så är jag övertygad om att de kommer följa säsongsmönstret och att jag efter utdelning kommer kunna allokera om dessa placeringar ihop med utdelningen i något bättre.

Denna veckan blev det då köp i TeliaSonera som erbjuder en yield över 7%(!) vilket är smått otroligt. Även Swedbank erbjöd en fin yield på 6% som jag bara inte kunde motstå.

Veckornas köp sammanfattat
 • TeliaSonera: 10 aktier för 41,80:-/aktie --- YOC 7,17%
 • Swedbank: 3 aktier för 188,80:-/aktie --- YOC 6,01%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 986,00 SEK och ger oss 64,05 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för TeliaSonera


Inköpstillfällen för SwedbankFördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling mot jämförelseindex denna vecka

Alltid lika kul när man slår index med Veckoportföljen :)


torsdag 26 november 2015

NCC slopar 2016 års utdelning

Ett av våra innehav, NCC, har inför sin uppdelning valt att slopa utdelningen för år 2016. Anledningen är att soliditeten i moderbolaget skulle bli för dålig ifall man gjorde en kontant utbetalning i samband med överföring av eget kapital till Housingdelen.

Av NCCs 8 miljarder i eget kapital skall 5,3 miljarder föras över till Housing och då blir soliditeten för låg vid kontantutdelning. Här kommer man istället göra en utdelning av Housingdelen till nuvarande ägare av NCC.

Jag tror de flesta hade sett fram emot en utdelning runt 12 kr för 2016 men nu blir den istället 0 kr. NCC har ju historiskt delat ut minst 50% av nettoresultatet men skall nu fokusera på mer tillväxt vilket gör att de har satt 40% som en övre gräns för utdelningen av nettoresultatet.

Ska man räkna lite snabbt på det om deras mål om 5% tillväxt per år istället för 4% som varit målet innan bör resulatet för 2017 landa nånstans runt 18 kr/aktie vilket med 40% i utdelningsandel skulle ge en utdelning om lite mer än 7 kr/aktie.

Detta skulle då för vår egen del innebära att förväntade utdelningen om 1 230:- för 2016 istället blir 0:- och med samma antalet aktier för 2017 blir 728:-. Detta sätter ju lite käppar i hjulen för våran utdelningsmaskin och om bolaget som historiskt varit en investering för utdelningsjagare nu ändrar sin inriktning mot mer tillväxt så kanske detta bolaget inte är något för oss. Vi får se helt enkelt. Jag tror fortfarande på en väldigt bra avkastning på att investera i byggbolagen då de troligtvis kommer ha fulla orderböcker i flera år famöver. Vem vet, uppdelningen kanske blir en succé och snart kanske vi är upp i 12 kr/aktie igen och en ännu bättre balansräkning.

Vi kommer behålla aktien trots detta tappet och det är nog inte omöjligt att den kommer backa ännu mer ett tag framöver och jag får fundera på ifall vi vill öka på vårat innehav eller bara ligga still i båten.

Hur gör ni andra NCC ägare där ute? Är ni bullish eller bearish på denna informationen?

onsdag 25 november 2015

Bokrecension

Jag försöker läsa så mycket jag bara kan och för det mesta blir det ekonomiböcker men ibland slinker det även in andra typer av böcker så som ledarskapsböcker, psykologi eller mänsklig beteende. Ofta läser jag för att det ska gynna mig i mitt investerande och i mitt arbete som chef/ledare framöver.

Boken jag läst denna gången heter "100 svenska ledare berättar" och är skriven av Carl-Johan Björklund och Ola Jönsson Bergström.
Den initiala tanken när de skrev denna boken var egentligen att de skulle få till 100 intervjuer med olika ledare men efter den enorma responsen från diverse ledare så blev det 300-400 intervjuer med 100 olika ledare.

I deras intervjuer med dessa 100 ledare så hittade de ett sammanhang. Sju magiska ord som återkom gång efter gång efter gång. Och dessa ord var:


 • Passionen
 • Självinsikten
 • Drivet
 • Lagbygget
 • Tydligheten
 • Delaktigheten
 • Modet
Hela boken är indelad efter dessa sju ord och varje ord är ett eget kapitel. Hela boken är en enda stor inspirationsläsning och jag tänkte punkta upp de saker som jag särskilt fastnade för och kommer ta med mig ut i mitt arbete.

Passionen
Flertalet chefer/ledare kan jag tänka mig ha en stor passion för sitt arbete och att det ofta även märks utåt. Men det gäller att få den passionen att smitta av sig på sina medarbetare. Att vara ledare bör aldrig handla om att få ut något för sin egen vinnings skull utan att man ska få ut så mycket som möjligt av de individer man leder.

Självinsikten
Det gäller att ha självinsikten att det inte är ens egna framsteg som ger den största glädjen. Det är klart att man kan glädjas åt att företaget går bra och visar goda resultat men det är glädjen och kicken man får utav att se människor ta kliv framåt som är den största bedriften.

Drivet
Att ha ett driv är livsviktigt för att bli en duktig ledare. Att ha en oändlig törst för att ständigt lära sig mer. Att alltid fråga varför och se till så man hela tiden utvecklas. Det gäller även att ta vara på drivet i de dåliga tiderna. Ta vara på ditt driv, käka taggtråd och ta dig och dina medarbetare igenom det.

Lagbygget
Framgången på verksamheten ligger till stor del på lagbygget. Att ha ett sammansvetsat gäng som kan skapa de resultat man vill ha. Här poängterar flera i boken att det är bättre att lägga tid på att framhäva folks starka sidor istället för det man brukar göra och prata om folks dåliga sidor och försöka förbättra dem. Jag tycker Hans Stråberg (fd. vd på Electrolux) säger det perfekt i boken: "Anställ folk som kan gå längre än dig själv".

Tydligheten
Tänka på att tydligt utåt kunna berätta och visa vad det är du och verksamheten vill. Strategier hit och dit, det måste vara tydligt och lättförståligt. Det skall vara enkla målbilder. Man ska kunna berätta hur eran verksamhet annorlunda och bättre än resten av världen på 20 sekunder. En hisspresentation så att säga.

Delaktigheten
Christina Wassberg berättar i boken PRECIS det jag tycker och tänker om delaktighet. "När man väl involverar och frågar folk i verksamheten så har de oftast svaret. Det är de som vet. Det är de som många gånger vet för de jobbar närmast verksamheten." 

Modet
Som ledare gäller det att ha modet att ta beslut, tuffa som enkla. Du ska kunna ha modet att vara drivande i osäkra situationer och visa vägen. Detta kan jag tycka är skillnaden mot bra och sämre ledare. De som har modet frågar inte om de får/kan göra någon förändring, de bara gör det! De testar och de misslyckas och testar igen.

Detta är ju en väldigt kort sammanfattning men detta är en bok jag absolut skulle kunna läsa igen. Den är ren och skär inspiration. Man vill bara hoppa upp ur sängen och börja förändra det man anser vara bristande på sitt jobb. Man vill ut och använda sig av alla nya råd man tagit del av i boken. Klart läsvärd för alla som har ett jobb som chef/ledare.

söndag 22 november 2015

Analys av ABB 1.2

I analysdel 1.2 går vi igenom bolagets finansiella ställning så som storlek, intjäningsförmåga, utdelningshistorik etc. Allt för att se hur stabilt bolaget är och för att kunna förstå ifall bolaget har chans till samma intjäning i framtiden.


Tillräcklig finansiell storlek

I skrivande stund står ABBs aktie i 164,30:- vilket ger ABB en bolagsstorlek om drygt 378 miljarder kronor. De flesta Large Cap bolag tycker jag har tillräcklig finansiell storlek för att jag ska kunna känna mig trygg i att investera i dem.

Tillräcklig finansiell ställning

Omsättningstillgångar skall vara dubbelt så stora som kortfristiga skulderna och vara större än totala skulderna.

Nej och nej. Omsättningstillgångarna är 207 MSEK och kortfristiga skulder är 129 MSEK samtidigt som totala skulderna är 232 MSEK. Här klarar inte ABB kraven tyvärr.

Bolaget har även en soliditet under 40% vilket jag tycker är aningen för dåligt.

Bolagets debt/equity ratio skall vara lägre än 0.5.

Här klarar ABB inte heller kravet då 232 MSEK(skulderna)/139 MSEK(eget kapital) = 1,67

Har bolaget en intjänings- och utdelningstillväxt?

Bolaget har senaste 10 åren haft en vinsttillväxt om 8,7%. 
Omsättningstillväxten under samma period har varit 7%. 
Utdelningstillväxt senaste 10 åren har varit 19%.
Det egna kapitalet har under samma period vuxit med 13,6% per år.

Här kan vi se att bolaget har gjort väl ifrån sig som skapat mycket värde till aktieägarna men den höga utdelningstillväxten har gjort att utdelningsandelen har gått från 30% till 68% senaste 10 åren och detta gillar inte jag. En slutsats man kan dra av det är att höjningarna framöver inte kommer ligga i samma storlek som föregående 10 år.

Hur rimlig är dagens värdering på ABB


P/E ligger för tillfället på 16,3 jämfört med sitt 10 års snitt på 16,6. Dagens P/B på 2,8 ligger en liten bit under 10 års snittet som ligger på 3,3. Här ser jag gärna att P/E ligger under 15 samt att jag inte vill betala mer för P/B än 1,5. Även här klarar inte ABB mina krav.

Man kan inget annat än hålla med om att ABB är ett väldigt fint bolag men till dagens värdering så känner jag iaf inte att jag vill köpa in mig. De har en aningen för hög skuldsättning för att jag skall känna mig helt trygg i att göra ett större inköp och med minskande vinstmarginal ihop med en ökande utdelningsandel så tror jag att avkastningen framöver kan bli begränsad.

-

I nästa del kommer jag ge mig på en liten värdering av bolaget och se vid vilket pris jag skulle kunna tänka mig att köpa in mig ifall det blir aktuellt.

lördag 21 november 2015

Analys av ABB del 1.1

Första bolaget ut i min satsning att analysera alla bolag jag köpt in till Veckoportföljen snäppet noggrannare för att se ifall de förtjänar att fortfarande handlas in i Veckoportföljen och om det finns chans att de kanske köps in som ett större innehav generellt.

Jag kommer göra så att jag punktar upp mina investeringskriterier överst i alla analyser som frågor som jag sedan kommer svara på i analysen.

 • Vad sysslar bolaget med?
 • Hur ser företagsstrukturen ut?
 • Hur ser bolagets marknadsposition ut?
 • Hur ser branschen och konkurrenterna ut? (framtidsutsikter)
 • Hur planerar bolaget att växa i framtiden?
 • Finns det något konkret att säga om bolagets ledning?

Vad sysslar bolaget med?

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. De har sitt säte i Zürich i Schweiz men handlas på börsena i Stockholm, New York och Schweiz. ABB består av fem divisioner (power products, power systems, discrete automation and motion, low voltage products samt process automation) som vi kommer gå igenom mer längre in i analysen.

Företaget sysselsätter 140 000 arbetare och är aktiva i över 100 länder. De har även sju forskningscentra runt om i världen. I Sverige har ABB cirka  9000 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. 

Hur ser företagsstrukturen ut?

Power products (kraftprodukter)
Kraftprodukter är nyckelkomponenterna för att transmittera och distribuera elektrisk energi. Här tillverkar ABB transformatorer, brytare, mättransformatorer, högspänningskablar och annan ingående utrustning.

Power systems
Här erbjuder ABB färdiga anläggningar, system och service för transmissions- och distributionsnät och till kraftanläggningar. Funtionella och effektiva stationer så som flexibla transmissionssystem med växelström (HVDC) och högspänd likström (HVDC-light).

Discrete automation and motion
Denna divisionen erbjuder produkter, lösningar och service som höjer produktivitet och energieffektivisering. Motorer, generatorer och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse i flertalet automationsapplikationer.

Low voltage products
Detta är kanske den division där ifrån de flesta svenskar känner igen ABBs produkter. Här tillverkas lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, kabeltillbehör etc. Här tillverkas eluttag, kabelsystem för att skydda människor (jordade elprodukter), elkablar etc. Vi har väl alla sett elutrustning med det lilla klistermärket med ABBs logga på.

Process automation
Denna division ansvarar för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och produktsäljstöd samt service för automationsprodukter för styrning och övervakning.

Affärsidé

ABBs affärsidé sedan omväxlingen 2014 är att bli världsledande inom kraft och automation. Detta avser de göra med sin strategi "Next level". Som det står i årsredovisningen skall de tack vare sin starka ställning på attraktiva marknader "accelerera hållbart värdeskapande för att leverera attraktiva avkastningar till aktieägarna.". ABB räknar med att marknaden inom energi, industri, transport och infrastruktur från 2015 till 2020 skall öka med 150 miljarder USD och vill därför lägga fokus på denna marknad.

ABBs mål med "Next level" är därför att öka operativt resultat per aktie med 10-15 procent (CAGR, compound annual growth rate) och generera ett kassaflöde på investerat kapital (CROI, compound return on investment) i närheten av 16 procent för perioden 2015 till 2020.

Hur ska de då klara det?

Här kommer ABB rikta in sig på tre områden: lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.

Lönsam tillväxt
För att uppnå en högre nivå av lönsam tillväxt kommer de att under perioden göra flertalet förvärv och ingå fler partnersamarbeten. För att ABB ska kunna växa organiskt gäller det att ligga i framkant med exempelvis sitt robotsegment. Här finns stora möjligheter för tillväxt i exempelvis elektronik och livsmedelspaketering. Inom transport och infrastruktur finns lovande segment inom elektrifiering och jag tror särskilt att ABB kommer gynnas av den arbetet med laddstationer till den ökande användningen av elfordon.

Kraftfullt genomförande
Det kraftfulla genomförandet har under en tid varit lyckosamt då detta har visat sig i kundnöjdhetsmätningar som ökat år efter år. ABB jobbar även med ett sparprogram som det senaste åren resulterat i att de årligen sparat runt 1 miljard USD. 

Affärsdrivet samarbete
Den största förändringen här är förändringen av den organisatoriska uppdelningen. Här har man gått från åtta regioner till tre. De nya organisationsområdena är nu, Nord- och sydamerika, Europa och Asien, Mellanöstern och Afrika.

En stark sida av ABB tycker jag är deras Robotics-avdelning. ABB har installerat över 250 000 robotar världen över och med ett ökat tryck på robotar som hjälpmedel så är jag övertygad om att de kommer få installera ännu fler.
Det absolut mest spännande projektet de har igång tycker jag är deras tvåarmade robot som skall kunna hjälpa till med alla möjliga saker. Montering av små komponenter vid monteringsautomatisering eller varför inte hälla upp en kopp kaffe till dig i hemmet ;)

Bolagets ledning

När man tittar in på bolagets ledning så kan jag ärligt säga att den enda personen jag hört något om tidigare är Jacob Wallenberg som nu varit engagerad i ABB sen 1999. Jacob Wallenberg sitter inte bara med i ABBs ledning utan är även involverad i Investor, Ericsson och SAS

Ska man se till hur stabil och pålitlig ledningen för ABB är så skulle jag nog vilja påstå att den är väldigt pålitlig. Bolaget har senaste 10 åren visat stabila resultat om än att man på senare dagar tagit på sig lite högre skuldsättning.

När man går igenom både koncernledning och styrelse så ser man att de allra flesta har verkat inom ABB i över 10 år vilket jag tycker visar på stabilitet och solidaritet mot företaget.

-

Med detta sagt så tänkte jag påbörja del 1.2 av analysen och titta lite på företagets finansiella ställning så håll utkik efter de.

fredag 20 november 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.47

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.

Denna veckan tog jag rygg på Fredrik Lundberg och köpte lite aktier i SHB. Den, enligt mig, stabilaste svenska banken med oerhört fin historik och en framtid som ser ljus ut med sin satsning i UK. Jag känner dock en liten oro mot bankerna med de låga räntorna som lär bestå ett tag samt att jag är orolig vad som kommer hända då utländska investerare tappar förtroendet för svenska bostadsmarknden.
Ingves talade ut i SVD i veckan vilket var intressant att läsa (länk)

Köp nummer två blev i byggbolaget Skanska. Byggindustrin har en ljus framtid framöver med fulla orderböcker. Jag tror vi kan se en uppsida i byggsektorn men jag är även rädd att de flesta bolagen kommer bli övervärderade. De flesta bolagen har redan en full orderbok och flera underleverantörer har redan slått i produktionstaket vilket jag tror kommer göra att trots efterfrågan hos byggbolagen så kommer inte omsättning och vinst kunna öka mycket mer tyvärr.

För er som funderar på att korta bostadsmarknaden inom en snar framtid kan jag rekomendera senaste avsnittet av Fondpodden där de pratar om Steve Eisman som tjänade stora pengar på att spekulera i att den amerikanska bostadsmarknaden skulle säcka ihop.

Veckornas köp sammanfattat
 • SHB A: 4 aktier för 117,70:-/aktie --- YOC 4,96%
 • Skanska: 4 aktier för 166,80:-/aktie --- YOC 4,04%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1 140,00 SEK och ger oss 50,36 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för SHB A


Inköpstillfällen för SkanskaFördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling mot jämförelseindex denna vecka


Index gick dubbelt så bra som veckoportföljen denna veckan tyvärr. Sett till
helåret så ligger dock veckoporföljen ett par procent före index :)

lördag 14 november 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.46

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Även denna veckan kom det in lite utdelning som jag valde att direkt återinvestera. Utdelningen från AT&T på ca 200:- valde jag att återinvestera inom samma sektor. Valet föll på TeliaSonera. En direktavkastning över 7% och med ett mindset att vara "greedy when others are fearful" ihop med att jag tror att Muddy Waters lilla utspel varit en liten skrämseltaktik så de kunde få in sin blankning, som gör att jag tar in lite aktier i Telia.

Den andra aktien jag valde att öka i är en av mina favoritaktier Castellum. Den börjar åter igen närma sig 120:- och där tycker jag den är köpvärd iaf för Veckoportföljen. Denna fina utdelningsmaskin tvekar jag aldrig på att köpa och kommer den ner mot 100:- så kommer jag gå in med ett större köp.

Veckornas köp sammanfattat
 • TeliaSonera: 10 st aktier för 42,00:-/st --- YOC 7,14%
 • Castellum: 6 st aktier för 122,60:-/st --- YOC 3,87%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1 159,00 SEK och ger oss 58,50 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Castellum


Inköpstillfällen för TeliaSoneraFördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling mot jämförelseindex denna veckamåndag 9 november 2015

Hur når man framgång?

Jag la upp en fråga på twitter häromdagen som fick väldigt stor respons och den handlade om hur man når framgång på fler plan är ett. Frågan var i princip hur jag som agerar inom byggsektorn ska kunna bli framgångsrik där samtidigt som jag vill få framgång med mina aktier?

Eftersom flertalet av er som bloggar verkar vara framgångsrika inom era arbeten där de flesta har höga tjänster och hög inkomst samtidigt som ni är oerhört flitiga och duktiga inom ekonomi och aktieanalyser så tänker jag att vilka är bäst att fråga om in er?

Ska man precisera frågan lite och det dilemmat jag känner att jag har så kan man väl säga att jag som agerar inom byggsektorn har ett sug att lära mig så mycket som möjligt inom byggbranschen. Jag vill här avancera för att få lära mig branschen från de flesta sätt möjligt samtidigt som en hög lön absolut inte är något minus.

För att nå detta känner jag att jag behöver jobba hårdare än de flesta och lägga det mesta av min lediga tid på att lära mig ledarskap, planering samt hur diverse saker inom branschen fungerar. Samtidigt så vill jag ju bli bra på att placera mina pengar och kunna välja själv ifall jag vill jobba eller inte inom en 15-20 år.

För att nå denna ekonomiska frihet så känner jag ju även här att jag behöver lägga det mesta av min tid på att läsa om årsredovisningar och analysmetoder. Försöka suga in så mycket information som möjligt för att få mina hårt intjänade pengar att jobba lika hårt för mig som jag gjort för dem.

Men hur gör man då för att alternera dessa två och inte sluta med att vara medioker på båda istället för att vara otroligt vass på den ena? Detta angenäma dilemma sitter jag med för tillfället.

Hur har detta funkat för er ute i bloggosfären som kommit en bra bit längre i era liv än denna 27-åring som precis skall börja sin karriär? Hur har ni gjort själva för att komma dit ni är idag?

söndag 8 november 2015

Position startad i HCP

Jag valde i veckan att starta en mindre position om 20 aktier i HCP som är en så kallad Real Estate Investment Trust (REIT).  Den har tills nu backat med ungefär 30% sedan toppen senaste 52 veckorna så då kände jag att det var dags att slå till. Vid köpet blev min YOC 6,25%.

HCP äger fastigheter inom vårdsektorn. De äger äldreboenden, sjukhus, vårdcentraler osv. De är ett av bolagen som i USA kallas för "Dividend Aristocrat" och har höjt utdelningen 30 år i rad. Deras affärsidé är att äga ett diversifierat bestånd av vårdfastigheter runt om i USA.

Sedan bolaget startades för 30 år sedan har de som sagt höjt utdelningen varje år och haft en CAGR om 15,8%. De senaste 5 åren har i snitt utdelningen ökat om 4% per år.

Procentuellt ser HCPs bestånd ut enligt följande


Detta är ju en oerhört kort redogörelse för hur själva bolaget ser ut och hur det opererar. Jag har spanat på HCP länge men inte hunnit gå igenom bolaget särskilt grundligt ska jag erkänna. Jag har läst in mig lite smått då och då men känner mig ändå tillräckligt säker för att starta en mindre position. 

Anledningarna till att jag väljer HCP är ju delvis de punkterna jag radat upp innan exempelvis att de är en Dividend Aristocrat och har utdelningen till sina aktieägare i fokus. Vi blir allt äldre och blir i allt större behov av medicin och äldreboende så precis av samma anledning som jag tror JNJ är en kanoninvestering så tror jag även HCP kommer vara en bra investering långsiktigt. Om de nu börjar höja räntan så kommer väl troligtvis de allra flesta REIT:sen gå ner och jag kommer försöka vara kylig och invänta detta för att öka mer i HCP
lördag 7 november 2015

Veckans Veckoportföljsköp v.45

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2015 och sedan utvärdera hur det gick.


Denna veckan valde jag att utöver den vanliga summan i veckoköpen även att investera min utdelning om 624:- från NCC. Eftersom jag tycker NCC är lite dyra för tillfället så tog jag tillfället i akt och köpte in ett nytt bolag till Veckoportföljen som håller sig inom samma bransch. Valet föll på Skanska som vinstvarnade för någon vecka sedan och som gått ner med 20% sedan årets topp. Jag är helt säker på att byggbolagen kommer gå bra de närmsta åren med tanke på bostadsbristen och det höga trycket på byggmarknaden.

Valet att köpa Swedbank var helt enkelt för att sänka mitt GAV. En stor stabil bank med en väldigt trevlig utdelning att vänta i vår.

Veckornas köp sammanfattat
 • Skanska: 4 st aktier för 168,80:-/st --- YOC 4,00%
 • Swedbank: 5 st aktier för 194,60:-/st --- YOC 5,83%
Totala summan för köpen (inkl courtage) blev 1 652,00 SEK och ger oss 83,75 SEK extra i årlig utdelning.

Inköpstillfällen för Skanska


Inköpstillfällen för Swedbank
Fördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling mot jämförelseindex denna vecka