måndag 26 december 2016

Veckans Veckoportföljsköp v.51

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


Denna veckans köp blev åter igen i fastighetsbolaget Hemfosa. Jag har inte hunnit titta jättemycket mer på bolaget men tycker fortfarande att det känns som ett stabilt bolag. Med mycket samhällsfastigheter så känns risken lite mindre. Något som hänt i veckan är att bolaget kommer flyttas från Mid-Cap till Large-Cap den 2 januari. Large-Cap bolagen är de bolag som har ett marknadsvärde på över 1 miljard EUR.

Något jag gillar med bolaget är att de har en sund skuldsättning. En soliditet om 42 procent och en nettoskuldsättning på 51 procent. En ROE på 23 procent samt en ränteteckningsgrad på 3,5 tycker jag känns som ett bolag med koll på finanserna.

Aktien har kommit ner ett par kronor sedan förra veckan men om man
tittar på trenden så borde den kunna vända här och fortsätta sin resa
uppåt igen.

Veckans köp sammanfattat
  • Hemfosa: 6 st aktier för 83,00 SEK/aktie --- YOC 5,06%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 499,00 SEK och ger oss 25,20 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 384,05:- ifrån veckoportföljens innehav.

Inköpstillfällen för Hemfosa Fastigheter


Fördelningen i svenska veckoportföljen för tillfället

Veckoportföljen innehar nu 28 st Hemfosa aktier
Utveckling sedan start

måndag 19 december 2016

Läget på byggmarknaden

Under föregående vecka kom Sveriges Byggindustrier ut med sin konjunkturrapport över Norden för perioden 2015-2016. I denna går de igenom årets resultat i byggindustrin samt som de spår i kulan inför 2017. Jag har läst igenom den och tänkte ge min take på det hela och vilka bolag jag tror kommer gynnas i byggbranschen under nästa år. För er som inte orkar läsa hela inlägget då det blev ett relativt långt så kan ni i ju i alla fall läsa mina tankar om marknaden i slutet av inlägget och kommentera.

Den nordiska byggmarknaden fick en god utveckling under 2016. Det är framförallt Sverige och Island som går starkt och under 2017 förväntar man sig att byggandet i Norden kommer stå för ca 10 procent av Nordens BNP. Den globala tillväxten fortsätter vara relativt medioker medans det här i Sverige var en god inhemsk efterfrågan som gjorde att vi hade starkast BNP tillväxt 2015 (+4,1%) medans Finland hade den svagaste utvecklingen (+0,2%).

De sammantagna investeringarna i bostäder här i Norden har under året stigit med 10 procent och väntas 2017 stiga med 4 procent.  Under 2016 har bostadsinvesteringarna ökat i samtliga nordiska länder.
I Norden så uppgick under 2016 antalet påbörjade bostäder till 156 300 bostäder. Antalet förväntas sjunka något under 2017 och landar på 149 400 bostäder. Av dessa så förväntas Sverige påbörja 123 000 stycken under perioden 2016-2017.
Sammantaget så ökade de nordiska bygginvesteringarna i år med 6,5 procent för att under 2017 förväntas öka med 3 procent.

De ekonomiska förutsättningarna för nästa år har inte förändrats men det finns en del orosmoln på den annars så blåa himlen. Vi har redan fått Brexit och Trump. Under nästa år är det även val i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Kan det även bli så att Italien utlyser nyval nu när premiärminister Renzi har avgått och presidenten nu upplöst parlamentet?

Ska man se utanför Norden så kan man ju fundera hur det blir i USA med Trump som president. Han har ju annonserat en politik med skattesänkningar och infrastruktursatsningar vilket, om han nu får igenom detta, kan ge en tillväxtökning närmsta två-tre åren. Hur troligt det är att han får igenom detta vet jag inte men med ett land med redan stor statsskuld och en senat som inte vill öka statsskulden har jag svårt att se hur han ska få igenom detta. Bloggaren kortsikt har skrivit ett mycket bra inlägg om detta här

Om nu Trump mot all förmodan skulle få igenom sin politik bör detta resultera i en räntehöjningscykel från FED. En höjning ska komma nu i december.

Sverige

Svensk ekonomin förväntas även nästa år drivas av inhemska faktorer, investeringar samt offentlig och privat konsumtion kommer vara drivande. De totala bygginvesteringarna för året steg med 10 procent och tros öka med 5 procent under kommande år. 

Enligt Sveriges Byggindustrier så påbörjades under året 65 000 lägenheter och för nästa år förväntas 58 000 lägenheter påbörjas. Det är en minskning med ca 10 procent. 

Inom anläggningssektorn kan man se att den privata delen inom VA-anläggning samt post- och telesektorn visar en starkare utveckling medans energisektorn visar en svagare utveckling. 
Totalt så har det offentliga byggandet blivit svagare i år främst på grund av mindre järnvägsinvesteringar. Nästa år kommer det dock vändas uppåt med hjälp av vägsatsningar. Antalet anställda inom branschen är ca 310 000 stycken.


Danmark

Det har gått väldigt trögt i Danmark efter finanskrisen 2008. Nu utvecklas dock deras BNP positivt även om tillväxttakten är låg. En viktig faktor som bidrar till dansk ekonomis återhämtning är bostadsbyggandet. Bostadsmarknaden är nu på rätt väg och förbättras i hela landet. 

I fjol avskaffades Danmarks motsvarighet till ROT och ersattes med "grön boligjobbordning". Detta är ett renoveringsstöd likt ROT men inriktat energieffektiviserande åtgärder och är smalare än den tidigare ordningen och omfattningen är därför något mindre. Detta tycker jag kan vara intressant att följa när folk här i Sverige tycker vi sak avskaffa ROT. Vad kommer ändringen av ROT göra för skillnad i vårt grannland?


Finland

Den finska ekonomin vände under 2015 upp efter tre år med negativ tillväxt. Det var främst privat konsumtion och bruttoinvesteringar som bidrog till vändningen. Då uppvisade bygginvesteringarna nolltillväxt men i år ökade det med 7 procent. Något som bidrog till detta var byggandet av hyresbostäder med statligt stöd (ARA-hyresbostäder) som visade fin tillväxt. 

Under året har 36 000 bostäder producerats i landet och för nästa år förväntas det produceras 34 000. Anläggningsinvesteringarna i landet är få då de statliga investeringarna i landet hämmas av den restriktiva finanspolitiken så även i Finland förväntas byggmarknaden falla under 2017. 


Norge

I Norge har tillväxten i landet varit medioker vilket kan förklaras av neddragningar inom olje- och gasindustrin. De har en försvagad krona vilket hjälpt exporten och tack vare en kraftig finans- och penningpolitik bryts konjunkturnedgången i år.

Bygginvesteringarna ökade med 5 procent i år och förväntas nästa år öka med 2 procent. Antalet påbörjade bostäder i landet var 34 000 för året vilket är den högsta noteringen sedan 1980. 

De offentliga investeringarna i byggbranschen kommer komma att öka nästa år vilket till stor del beror på byggandet av nya skolor, vård och omsorgs- samt kulturlokaler. 


Island

Island är på väg mot sitt sjätte år i rad med positiv BNP-tillväxt. Även för 2017 ser prognoserna bra ut. Låg inflationstakt, ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. 

Bygginvesteringarna för året ökade med 14 procent och för 2017 förväntas det öka med 11 procent. Det påbörjades drygt 1 600 lägenheter i år och för kommande år förväntas 1 900 lägenheter påbörjas. Så vilka bolag ska man äga?

Det jag tycker man ska ta med sig från denna konjunkturrapporten är att jag tror att vi har är på toppen på byggandet. Samtliga länder har problem att fortsätta öka utan de flesta förväntas bygga mindre nästkommande år, eller i alla fall inte öka i samma takt. I samband med detta ser man även hur länderna ej kan öka sysselsättningen inom branschen då det ej finns tillräckligt med folk.

Uppgången i bostadsbyggandet beror till stor del på låga räntor och goda finansieringsmöjligheter. Detta har i sin tur lett till stigande bostadspriser på andrahandsmarknaden. Jag har själv märkt av detta då fler och fler köper i spekulation av de lägenheter bolaget jag jobbar för producerar. Bostadsmarknaden understödjs av av grundläggande faktorer så som god förmögenhetsutveckling och en stark urbaniseringstrend. Där vi är nu så borde det inte kunna komma något mer bränsle till bostadsmarknaden då inga ytterligare räntesänkningar är i sikte och realinkomsttillväxten stagnerar. Det är också troligtvis detta som gör att bostadsbyggandet sjunker nästkommande år.

Bostadsbyggandet verkar ha nått sin topp då i alla Nordens länder förutom Island sänker bostadsproduktionen (även Danmark kan komma att öka, eller behålla sin produktion). Detta kan skapa problem för exempelvis JM, Bonava och Oscar Proterties som bara bygger bostäder. Även om de kommer ha fyllda orderböcker kommer de inte kunna öka sin topline.

Jag tror att om man ska äga byggbolag så ska man äga bolag som gör både bostäder och andra projekt. Gärna bolag som inte bara är i Sverige. Jag tror att NCC och Skanska kan vara bra val då Skanska har mycket produktion i USA och får Trump igenom sin politik så kommer de kunna öka sin topline för de kommande åren. NCC som håller till i Norden och Baltikum tror jag kan göra bra ifrån sig då de kanske kan nyttja Danmarks vändning och även kunna knyta till sig de större vägsatsningarna i Sverige de kommande åren. Vill man vara lite wild and crazy så kan man ju även leta efter rena byggbolag i Danmark då de troligtvis kan gynnas av att landets byggmarknad kanske inte toppat ännu.

Vill man bara hålla sig inom Norden så kan jag tycka att Bravida kan vara ett alternativ. En VA-entreprenör som kommer kunna dra nytta av att VA-anläggningen visar en mycket stark tillväxt.

söndag 18 december 2016

Inför v. 51

Då var vi framme vid årets näst sista vecka och jag tänkte redogöra för jag kommer hålla koll på under veckan. Jag fokuserar främst på lite småtrender i bolagen i min Veckoportfölj då jag anser att väldigt mycket är dyrt och det finns inga vidare köptillfällen till ordinarie portföljen just nu. 

Jag har under senhösten ökat i high-yield-bolagen i Veckoportföljen så det har blivit mycket bank. Bank tycker jag dock nu är dyrt (om de nu inte ska uppvärderas p.ga. ihållande låg ränta) även om de fortfarande har en rätt hög yield på 5-6%.

Vad händer under v.52?

Under måndagen kommer Federal Reserves ordförande Janet Yellen hålla ett tal där hon pratar om statusen på arbetsmarknaden i USA.

Under tisdagen kommer den Japanska centralbanken ge sitt penningpolitiska utlåtande för att sedan ge sitt räntebesked.

På onsdagen kommer riksbanken här i Sverige ge sitt räntebesked om den kortsiktiga styrräntan. Förväntningarna är att styrräntan kommer bli orörd på -0,50%.
Vi kommer även under onsdagen få siffror från den amerikanska husförsäljningen vilket kan ge en indikation på hur väl det står till i konjunkturen. 
Siffror för råoljelagren kommer även de under onsdagen. EIA (Energy Information Administrations) mäter ökningen per vecka av kommersiell råolja som hålls i lager av amerikanska företag.

På torsdag så kommer de svenska detaljhandelssiffrorna som förväntas landa på +0,5% för november månad.

Bolagen jag håller koll på under v.52


OMXS30 har sedan länge vänt och är i en stigande trend. Som det
ser ut så lär det fortsätta. Vi kan se ett stöd runt 1240-1250 som kan
vara viktigt att hålla koll på om det nu är så att börsen skulle vända
neråt igen. Bryter vi igenom det så finns chansen för större dipp.


Som jag skrev om i förra veckans inlägg så har jag noterat ett mönster
i Castellum där den brukar gå ner mot 115-110:- för att sedan vända
uppåt igen och jag tror nu den vänt uppåt igen. Man kan se att MA50
har börjat vända uppåt och med en yield på nästan 4% så känns det
som ett okej tillfälle att öka till Veckoportföljen.

Samma trend kan man tyckas se i Hemfosa. Att bolaget har ett spann
ner till 75:- där den gärna vänt för att sedan gå upp mot 95:-. På 83:-
tycker jag att det är okej att öka i den även om trenden är nedåt. Här
får man dock 5% i DA och en trevlig kvartalsutdelning.

Det är synd att H&M redan står för så stor del av min totala portfölj
för annars tror jag att här kan vara idé att fylla på. På dessa priser
tror jag den kan vara fair value och vi kan se att MA50 precis håller
på att bryta igenom MA200 vilket kan ses som en köpsignal. Med en
dubbelbotten runt 220:- så finns chansen att den nu är på väg
tillbaka till högre nivåer.

I Novo Nordisk så tror jag vi har sett bottnen. Jag tror bolagets
framtida lönsamhetsbekymmer är inprisade på de här nivåerna och
MA50 börjar bromsa upp. För den långsiktige kanske detta är ett bra
läge att påbörja en position. Vill man vara säker på att det vänt tänker
jag att man får invänta tills även MA200 börjar vända innan man går in.


fredag 16 december 2016

Veckans veckoportföljsköp v.50

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


Veckoportföljen gick starkt i början av veckan och de bolag jag tittade på att öka i under förra veckan sprang iväg och blev lite för dyra tyckte jag. Jag har ett litet dilemma i att jag tycker man kan köpa H&M i mindre poster på denna nivån men mitt innehav i bolaget står för hela 16 procent i mina samtliga portföljer. Det är för mycket för min smak varav jag avvaktar med att köpa mer i H&M trots relativt attraktiv kurs. Även Investor har sprungit iväg för mycket för att jag ska vilja köpa den så då föll valet på ett bolag i en sektor som backat ltie. Hemfosa

I början av december fortsatte bolaget att förvärva och köpte 11 fastigheter, varav 5 tomträtter, till ett värde om 875 miljoner kronor. Säljare av detta är Kaupting och den totala uthyrningsbara ytan är cirka 80 000 kvadratmeter med kontorslokaler och skolor.

Vi kan se att bolaget kommit ner från toppnivåer sedan introduktion
och kortsiktigt så kan den ha bottnat i november. Den har börjat ticka
uppåt med högre toppar och bottnar.


Veckans köp sammanfattat
  • Hemfosa: 6 st aktier för 85,00 SEK/aktie --- YOC 4,94%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 511,00 SEK och ger oss 25,20 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 358,85:- ifrån veckoportföljens innehav.


Inköpstillfällen för Hemfosa Fastigheter


Om trenden fortsätter uppåt kan vi se att mina köp kan ha varit
relativt bra tajmade. Mycket tur skulle jag tro :)

Fördelningen i svenska veckoportföljen för tillfälletUtveckling sedan start

Innehav i utländska veckoportföljen


Utveckling sedan start i utländska veckoportföljen
söndag 11 december 2016

Tankar inför v.50

Jag har suttit i helgen och kollat igenom Veckoportföljens bolag för att komma på vad nästa veckas köp skall bli. I spåren av Trump kan vi se att bolag som kommer gynnas av detta har börjat gå starkt. Skanska och Atlas Copco är exempel på två bolag som kommit att gå starkt senaste tiden och på dessa nivåer kan jag inte förstå hur folk kan handla dessa bolag. 

Bank har börjat gå bra vilket vi kan se på nedanstående index. Hade man varit lite mer med på bollen så borde man börjat titta mer på bank då indexet brytit igenom MA50. I detta index ingår även fastighet och jag har en tanke kring bolaget Castellum vilket jag redogör för nedanför.Här kan vi se hur trenden i Nordea vänt och går starkt. MA50 har brutit
igenom MA200 och får vi här se nya highs kring 110:-?

Samma mönster kan vi se i SEB där aktien brutit MA200 som vänt uppåt
och med högre räntor lär bankaktierna fortsätta uppåt.

Som jag skrev ovanför så gjorde jag en observation för ett tag sedan som jag
sedan agerat på och det är att bolaget har en tendens att gå ner mot 110:-
för att sedan gå upp och nudda runt 130:-. Ett spann på 20:-/aktie som jag
tror man kan utnyttja för att fylla på för den som är långsiktig och för den
som är kortsiktig tjäna pengar på en kortsiktigare swing.

Livsmedel har en stadigt stigande trend med en tillfällig dipp. Fortsätter det följa mönstret så är detta ett ypperligt läge att kanske fylla på i de livsmedelsbolag som backat med indexet. Vi kan även se att indexet pekar på att branschen är översåld och RSI visar att det kan vara ett bra köpläge.
I ICA kan vi se att bolaget backat från toppen över 300:- för att komma ner
mot 270:- innan den studsat upp. Även i ICA kan man se ett mönster där
aktien tidigare pendlat mellan 270:- och 320:-. Är detta ett trendbrott för
aktien att fortsätta neråt eller vänder den upp mot 300 här igen? Jag tror
den kommer vända upp och bolaget är en klar köpkandidat till veckoportföljen

Även i Axfood kan vi se att den vänt neråt. Fortsätter den när förbi 125:-
så tror jag vi kan få fler köptillfällen men bolaget är nu högt värderat
tycker jag och man gör kanske bäst i att vänta. Långsiktiga kan annars
ta detta som ett köptillfälle att komma in lägre än du gjort under hela året.

Ett konsumentindex i stigande trend som nu fått ett litet trendbrott. Med pengar som fortfarande är billiga så kommer antingen trenden fortsätta uppåt. Med högre räntor så kanske konsumtionen kommer avta något men jag tror helt ärligt att det inte kommer påverka så mycket.


H&M har haft en lång nedåtgående trend och jag tror att deras negativa
trend kan vara bruten. MA200 har brutit upp och aktien har börjat klättra
och med julen i inkommande kan folk kanske tro att siffrorna kommer bli
bättre framöver och på så sätt handla upp kursen. De som handlade på sig
runt 230-240:-/aktie har troligtvis gjort en fin affär.

Lite bubblare

En bransch som gått sådär är ju absolut telekom. Jag äger Tele2 som jag är lite osäker på och varit ett tag. En bransch där du troligtvis i framtiden knappt kommer betala för internet och de klassiska abonnemangen vi känner från förr är utdöende så hur ska denna bransch överleva? Adapt or die, så att säga :)


Tele2 kan man se ett mönster där aktien handlats mellan
60-80:- så tror man på en uppstuds här så kan här finnas
potential till en del pengar. Jag tror aktien kommer studsa upp
mot de övre nivåerna inför utdelningssäsongen så här tror
jag man kan göra ett bra köp.
Även Kinnevik har gått neråt men börjat tuffa uppåt. Kan bolaget slå igenom
230-240:- så kanske vi kan se högre nivåer igen. Jag själv har köpt under
200:-/aktie vilket jag är nöjd med. lördag 10 december 2016

Veckans Veckoportföljsköp v.49

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


Förändringens vindar blåser i veckoköpsstrategin. Jag upptäckte ju för ett tag sedan att man kunde köpa övriga Nordens länders aktier till samma pris som de svenska. Detta gjorde att jag exempelvis bytte Telia mot Fortum och även tog in Sampo. I all upphetsning kring att jag upptäckte detta så reflekterade jag inte över att min Veckoportfölj faktiskt är ett ISK och köpte aktierna där vilket inte är optimalt med tanke på utdelning och potentiell källskatt. Därför tog jag tag i det i veckan och öppnade en KF och skapade en Utländs Veckoportfölj där alla utländska veckoköp kommer landa.

Som ni kanske kan förstå så blev veckans köp ett köp i ett utländskt bolag. Bolaget äger jag sedan innan och efter att ha sett den gå ner med 47% sedan toppen i september 2015 så köpte jag nu på 240,00 DKK. Bolaget jag pratar om är Novo Nordisk. Jag äger bolaget sedan innan hoppas nu att den bottnat och därav så tar jag in den i den utländska veckoportföljen. Jag har även intresserat mig lite för TA och har börjat titta på detta till mina köp i veckoportföljen. Jag tror inte jättemycket på TA men är övertygad om att man säkerligen kan tajma sina köp lite bättre genom att försöka urskilja trender och stödnivåer. Därför lägger jag även in mitt beslutsunderlag till köpet i NOVO här nedanför.


Eftersom samtliga köp finns med på bilden och inte bara till utländska
veckoportföljen så kan man se att jag började fylla på när den började
närma sig aktiens stödnivå om man nu kan kalla den för det. Efter att den
bröt igenom den blev det två köp med längre mellanrum för att försöka
urskilja hur långt ner den skulle gå.

 När man tittar på den nedåtgående trenden kan vi se att den nu brytit
igenom både trenden och SMA 50 vilket jag känner är ett bra läge
att gå in och göra ett köp igen. Fortsätter den upp genom SMA 200 och för
att sedan bryta igenom föregående nedåtgående stöd så tror jag den
kan komma att ta sig upp mot högre nivåer.


Veckans köp sammanfattat
  • Novo Nordisk: 2 st aktier för 240,00 DKK/aktie --- YOC 2,66%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 629,00 SEK och ger oss 17,00 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 333,65:- ifrån veckoportföljens innehav.

Inköpstillfällen för Novo NordiskFördelningen i veckoportföljen för tillfället


Utveckling sedan start


söndag 4 december 2016

Kort om makroekonomi

Jag har under en senare tid intresserat mig mer och mer för makroekonomi. Mest för att få en bättre förståelse för hur Sveriges och omvärldens ekonomi faktiskt fungerar. Jag har faktiskt väldigt dålig koll på vad det är exakt som styr inflation, arbetsmarknaden och finanspolitiken exempelvis. Detta hoppas jag lära mig mer om inom närmsta tiden och har därför varit på biblioteket och lånat hem en del böcker. För att få en bättre förståelse så slänger jag upp lite tankar här på bloggen för att få diskussion, mothugg och kanske till och med bli dumförklarad :)

Vad är då makroekonomi?

Makroekonomi är den ena halvan av det som kallas nationalekonomi. Nationalekonomi är den vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. Nationalekonomi delas då oftast upp i två kategorier nämligen mikroekonomi och makroekonomi.

Mikroekonomin analyserar producenters och konsumenters samverkan på marknaden medans makroekonomin ser till det stora hela så som inflation, konjunktur och arbetsmarknaden. Viktiga delar inom makroekonomin är BNP, nationalräkenskaper, inflation och pengar och valutor.

Det ekonomiska systemet vi ser idag sägs vara lite av ett resultat av ekonomen John Maynard Keynes teorier. Hans teorier kom att kallas Keynesianism.

Keynesianismen

John Maynard Keynes var en ekonom som utgick från en sluten ekonomi och argumenterade för en aktiv finans- och stabiliseringspolitik. Han är mest känd för sin bok The General Theory of Employment, Interest and Money där han lägger grunden för den så kallade "Keynesianismen". Huvudbudskapet i boken var:


  1. Arbetslösheten i marknadsekonomin
  2. Orsakerna till arbetslösheten
  3. Statlig upphandling
Boken var i sig ett försök att förklara den stora depressionen på 1930-talet.

Nationalräkenskaper

Ett lands nationalräkenskaper redovisar landets BNP, investeringar, utrikeshandel och sparande. I nationalräkenskaperna redovisas saldon både som brutto och netto där den stora skillnaden dem emellan är kapitalförslitningen (av- och nedskrivningar).

Enkla exempel på de poster som redovisas både brutto och netto är nationalprodukten (BNP/NNP) och nationalinkomsten (BNI/NNI). Nationalprodukten är begreppet för penningflödet från ett företags samlade produktionsförsäljning. Nationalprodukten definieras som värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Nationalinkomsten år andra sidan är de löner, aktieutdelningar och räntor som hushållen erhåller under ett år. 

Konjunkturväxlingar

Något som är ofrånkomligt inom makroekonomin är de variationer i tillväxt- och resursutnyttjande som får ekonomin att gå mellan hög- och lågkonjunktur. Perioder med hög tillväxt och överhettning växlas regelbundet med låg- eller ingen tillväxt och till och med recession. Recession definieras som två, på varandra följande kvartal med negativ tillväxt. Blir den långvarig övergår vi istället till en depression

Arbetslöshet

Det officiella måttet på arbetslöshet är antalet registrerade arbetslösa som andel av arbetskraften, de som har och de som söker arbete i åldersgruppen 15-74 år. Utanför arbetskraften står främst heltidsstuderande, pensionärer och långitdssjukskrivna. Även hemmafruar och folk som aktivt valt att inte söka arbete regelbundet står utanför.

Sysselsättningsgraden däremot mäts i förhållande till hela befolkningen mellan 15-74 år. Detta innebär att variationer i arbetslöshet och sysselsättningsgrad inte är varandras fullständiga spegelbild (summan blir inte 100 procent).

Inflation

Med inflation avses en allmän stegring av prisnivån eller annorlunda uttryckt, att pengarna sjunker i värde. Inflationstakten mäts av SCB i ett så kallat konsumentprisindex (KPI). Detta får man fram genom att en gång i månaden köpa en för genomsnittshushållet representativ korg med varor och tjänster. Om korgen med varor kostar 100 kr vid ett tillfälle och 110 kr vid ett annat så har inflationen under tidsperioden varit 10 procent.

-

Jag tror att man kan ha nytta av att lära sig både makroekonomi och mikroekonomi. Att ha en grund att lägga sina bolagsvärderingar emot kan vara nyttigt för att förstå klimatet i vilket bolaget är i. En som är oerhört duktig på makro och som jag kan tipsa om att spana in är bloggosfärens okrönte makrokonung Gottodix. Vill även rekommendera er att läsa Gamla Stans blogg, kortsikt,  som även han är en riktigt på makroexpert.

Jag skulle även vilja ha tips på hur man smidigast följer makro i nutid. Vilka sidor kan man hitta relevanta saker? Vilka mått är viktigast att titta på? Tacksam för input! :)

lördag 3 december 2016

Veckans Veckoportföljsköp v.48

Då har ännu en vecka gått och jag fortsätter med experiment med veckovisa köp till vår Veckoportfölj. En portfölj jag startat på Avanza med deras Mini-courtage. Detta är ett experiment jag har bestämt mig för att hålla mig till under hela 2016 och sedan utvärdera hur det gick.


I veckan gjorde jag ett par affärer varav en var ett mindre köp i investmentbolaget Investor och jag valde att även köpa fler till Veckoportföljen. Bolaget handlas för tillfället till nästan 30 procents substansrabatt och jag tycker därmed att det är ett okej tillfälle att fylla på. I vanliga portföljen har jag för avsikt att vikta upp i Investor framöver om köptillfällen ges då jag ligger något tung i ett fåtal bolag och vill jämna upp fördelningen lite.

Veckans köp sammanfattat
  • Investor A: 2 st aktier för 302,60:-/aktie --- YOC 3,30%
Totala summan för köpen (inkl. courtage) blev 607,00 SEK och ger oss 20,00 SEK extra i årlig utdelning och förväntad utdelning för rullande 12 månaders ligger nu på 3 333,65:- ifrån veckoportföljens innehav.


Inköpstillfällen för Investor A


Fördelningen i veckoportföljen för tillfälletUtveckling sedan start