tisdag 27 januari 2015

Bokslutskommuniké NCC

Så har då NCC kommit med sin bokslutskommuniké och man får väl säga att deras Q4 är helt okej. Så vitt jag förstått så har de inte haft några större förväntningar på sig att resultatet för detta års Q4 ska vara mycket bättre än förra årets och så blev det ju inte heller. Det blev istället en mindre minskning från förra året. Analytikerna hade räknat med en utdelningshöjning som nu uteblir och utdelningen förblir oförändrad.

1 oktober - 31 december 2014

  • Orderingång 18 469 (14 363) MSEK, en ökning med 28,5%
  • Nettoomsättning 18 760 (21 073) MSEK, en minskning med 11%
  • Resultat efter finansiella poster  1 017 (1 472) MSEK, en minskning med 31%
  • Periodens resultat efter skatt 878 (1 231) MSEK, en minskning med 29%
  • Resultat per aktie 8,13 (11,39) SEK, en minskning med 29%
Resultatet för helåret blir då enligt följande

1 januari - 31 december 2014
  • Orderingång 61 379 (56 979) MSEK, en ökning med 8%
  • Nettoomsättning 56 867 (57 823) MSEK, en minskning med 2%
  • Resultat efter finansiella poster 2 234 (2 400) MSEK, en minskning med 7%
  • Periodens resultat efter skatt 1 838 (1 989) MSEK, en minskning med 7,5%
  • Resultat per aktie 17,01 (18,40) SEK, en minskning med 7,5%
2014 blev alltså ett sämre år än föregående år. Utdelningen förblir den samma, 12 kr uppdelat på två utdelningstillfällen. De långfristiga skulderna har ökat samtidigt som de kortfristiga minskat en aning. Soliditeten har ökat med 1% samtidigt som ROE minskat med 4%.

Allt som allt tycker jag fortfarande NCC är ett bra och stabild case. För dyrt för att gå in vid dessa nivåer men skulle den närma sig 200 igen kommer jag gå in med lite kapital direkt! :)

-

Imorgon kommer både Nordea och Investor med sina rapporter och på torsdag kommer Telia med sin. Mycket att se fram emot denna veckan :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar